เริ่มวันนี้ กรมควบคุมโรค แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 เพื่อเดินทางระหว่างประเทศ (Vaccine Passport)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เริ่มวันนี้ กรมควบคุมโรค แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ Vaccine Passport

15 พฤศจิกายน 2564 กรมควบคุมโรค แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 เพื่อเดินทางระหว่างประเทศ (Vaccine Passport) จาก กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นนทบุรี ไปยัง

อาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม.ติดสถานี BTS เซนต์หลุยส์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

(รับเฉพาะลงนัดล่วงหน้าเท่านั้น) เปิดให้บริการ จันทร์ - เสาร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.00 - 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม : เบอร์โทรศัพท์ 02 590 3232 และสายด่วน 1422

เริ่มวันนี้ กรมควบคุมโรค แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ Vaccine Passport

เริ่มวันนี้ กรมควบคุมโรค แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ Vaccine Passport

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด