กรมทางหลวงชนบท จ่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อม อ่าวไทย-อันดามัน มูลค่า 4,635 ล้านบาท คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ของ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมทั้งพบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรในพื้นที่ รวมทั้งภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนในด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวของจังหวัด

ทช.จ่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อม อ่าวไทย-อันดามัน มูลค่า 4.6 พันล้าน

กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระแสสินธุ์, เขาสนชัย จ.สงขลา,พัทลุง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนน พท. 4004 (กม.ที่ 3+300) บ้านแหลมจองถนน ต.จองถนนอ.เขาสนชัย จ.พัทลุง วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีจุดสิ้นสุดที่ถนน อบจ.สงขลาบ้านแหลมยาง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร (กม.) โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร และสามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต

ทช.จ่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อม อ่าวไทย-อันดามัน มูลค่า 4.6 พันล้าน

มีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) ซึ่งปัจจุบันได้ออกแบบเสร็จแล้ว และผ่านการพิจารณาเห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  โดย ทช. จะดำเนินการของบประมาณค่าก่อสร้างมูลค่า 4,635 ล้านบาทต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี

 

“โครงการดังกล่าว สามารถร่นระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กม. หรือระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะรองรับถนน เพื่อการท่องเที่ยวโดยรอบ ทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้าน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมการขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงทะเลอันดามัน–อ่าวไทย อีกทั้ง ยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้ทางอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายศักดิ์สยาม กล่าวและว่า

 

นอกจากนี้ ทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงชนบทจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ วงเงินงบประมาณ 564.42 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้ทางอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทช.จ่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อม อ่าวไทย-อันดามัน มูลค่า 4.6 พันล้าน

กระทรวงคมนาคม ได้เร่งรัดดำเนินการพัฒนา โครงข่ายทางถนนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดย กรมทางหลวง(ทล.) อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบ้านห้วยทราย-บ้านพรุพ้อ ระยะทาง 15 กม., ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนไม้เสียบ-พัทลุง ระยะทาง 32 กม. และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางหลวง 4049 สายบ้านห้วยทราย-บ้านปากพะยูน ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2566

 

ขณะที่ โครงข่ายทางหลวงที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2566 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

     1.โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณแยกโพธิ์ทอง

     2.ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 4048 บริเวณแยกวังปีบ

     3.สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4187 สายสี่แยกโพธิ์ทอง-ทะเลน้อย

     4.สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4081 สายบ้านนางพรม-บ้านจงแก

     และ5.สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4181 สายบ้านโคกทรายบ้านปากพะยูน