svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เงินเยียวยา แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ พร้อมโอนรอบแรก 16 พ.ย.นี้

14 พฤศจิกายน 2564
424

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ติดตามการช่วยเหลือแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ อายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัด เร่งกรมการขนส่งฯ จ่ายเงินเยียวยา พร้อมโอนรอบแรกหลังเอกสารผ่านการคัดกรอง 16 พฤศจิกายน นี้

14 พฤศจิกายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 

 

เงินเยียวยา แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ พร้อมโอนรอบแรก 16 พ.ย.นี้

 

ความคืบหน้าจากที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูล พบว่ายังต้องตรวจข้อมูล อย่างละเอียดรอบคอบจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ยอดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,789 ราย

แบ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 5,921 ราย และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 4,868 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 7,017 ราย และรอผลการตรวจสอบประมาณ 3,772 ราย

 

เงินเยียวยา แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ พร้อมโอนรอบแรก 16 พ.ย.นี้

 

โดยกำหนดดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิรอบแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียน สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในกรณีรถเช่าขับ กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ และจะกำหนดวันสำหรับโอนรอบที่ 2 ต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน

 

เงินเยียวยา แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ พร้อมโอนรอบแรก 16 พ.ย.นี้

 

ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

“ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เร็วที่สุดตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้รวดเร็วและทั่วถึงทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ เริ่มชัดเจน ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าว