ตร.สั่งเตรียมพร้อมรับม็อบ รถบรรทุกบุกกรุง นัดรวมตัว จัดกิจกรรม“Truck Power Season 2” คาดรถบรรทุกเข้าร่วม 500-700 คัน มุ่งหน้ากระทรวงพลังงาน นครบาล-ตร.ทางหลวงประสานตัวแทนผู้ชุมนุม ให้ทุกหน่วยงานเก็บภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว หากพบทำผิดกฎหมายให้ดำเนินคดี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึง ผบช.น., ภ.1-9, และ สยศ.ตร. อ้างถึงกรณี สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย แจ้งกำหนดจัดกิจกรรม Truck Power Season 2 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 09.00-17.00 น. มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรื่อง ปัญหาราคาน้ำมันแพงในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน

 

ภาคประชาชน และสื่อสาธารณะได้ทราบถึงผลกระทบความเดือนร้อนของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งคาดว่าจะมีรถบรรทุกมาร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 500-700 คัน ในถนน 4 สายหลัก ได้แก่

 

  • เส้นทางที่ 1 ถนนสายเอเชีย - พหลโยธิน - วิภาวดีรังสิต - กระทรวงพลังงาน เริ่มต้นบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (จุดเริ่มด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบางปะอิน) จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าถนนพหลโยธิน ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เข้าถนนวิภาวดี - รังสิต กลับรถบริเวณห้าแยกลาดพร้าว และหยุดขบวนบริเวณด้านหน้ากระทรวงพลังงาน
     

ตร. สั่งเตรียมพร้อมรับ ม็อบรถบรรทุก บุกกรุง ย้ำห้ามทำผิดกฎหมายเด็ดขาด

  • เส้นทางที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง - ถนนสุขุมวิท - ถนนบางนา - ตราด กม.15 เริ่มต้นบริเวณลานหน้าประตู 2 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เข้าถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าศรีราชา ถนนเลี่ยงเมืองหนองมน ถนนข้าวหลามมุ่งหน้าบายพาสชลบุรี เข้าถนนบางนา - ตราด และหยุดขบวนบริเวณ ถนนบางนา - ตราด กม.15
  • เส้นทางที่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม.12 - ทางพิเศษบูรพาวิถี - กระทรวงพลังงาน เริ่มต้นถนนบางนา - ตราด กม.12 และใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี เข้าถนนวิภาวดี - รังสิต และหยุดขบวนบริเวณด้านหน้ากระทรวงพลังงาน
  • เส้นทางที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก เริ่มต้นบริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม - ถนนบรมราชชนนี - จรัญสนิทวงศ์ - ถนนวิภาวดีรังสิต - กระทรวงพลังงาน และหยุดขบวนบริเวณด้านหน้ากระทรวงพลังงาน

 

ตร. สั่งเตรียมพร้อมรับ ม็อบรถบรรทุก บุกกรุง ย้ำห้ามทำผิดกฎหมายเด็ดขาด

เพื่อให้การป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้ ก่อนจัดกิจกรรม ให้ บช.น. และ บก.ทล. เป็นผู้ประสานงานกับประสานสหพันธ์การขนส่งทางบก แห่งประเทศไทย เพื่อทราบกำหนดการ เส้นทาง และจำนวนรถ ที่ชัดเจนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 64 โดยให้ บก.ทล. รับผิดชอบประสานการปฏิบัติในพื้นที่ของ ภ.1, 2 และ 7 

 

โดยให้หน่วยที่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ และมีการเคลื่อนขบวนรถผ่านเตรียมความพร้อมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ามาใช้เส้นทางที่จัดกิจกรรม หน่วยอื่นที่ไม่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและเฝ้าฟังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

ตร. สั่งเตรียมพร้อมรับ ม็อบรถบรรทุก บุกกรุง ย้ำห้ามทำผิดกฎหมายเด็ดขาด

 

ในวันที่มีการจัดกิจกรรม ให้ บก.ทล. และ สน./สภ. ที่รับผิดชอบพื้นที่จัดกิจกรรม ร่วมกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรในเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงพื้นที่จัดกิจกรรม ให้การจราจรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ในกรณีเกิดการจราจรติดขัดหรือหนาแน่นหรือมีการปิดถนน ให้เร่งระบายรถของประชาชนออกไปใช้เส้นทางเลี่ยง 

 

ทั้งนี้ ให้ บก.ทล. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการอำนวยการจราจร ในพื้นที่ ภ.1,2และ7 โดยให้ สภ.ในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ส่วนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ กทม. ให้ บช.น.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

 

ให้ทุก สน./สภ. มอบหมายเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ตลอดการจัดกิจกรรม และกรณีพบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่


ตร. สั่งเตรียมพร้อมรับ ม็อบรถบรรทุก บุกกรุง ย้ำห้ามทำผิดกฎหมายเด็ดขาด

ตร. สั่งเตรียมพร้อมรับ ม็อบรถบรรทุก บุกกรุง ย้ำห้ามทำผิดกฎหมายเด็ดขาด