ชุมพร – น้ำท่วมจังหวัดชุมพรเสียชีวิตแล้ว 2 ราย โดนกระแสไฟฟ้าช็อต ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด-อำเภอบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสับภัย หลังยังมีฝนต่อเนื่อง ถนนหลักช่วง อ.สวี รถเล็กงดสัญจร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

                 สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง ทำให้จังหวัดชุมพรมีฝนตกหนักต่อเนื่อง จนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ 37 ตำบล 238 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,272 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เนื่องจากโดนไฟฟ้าซ็อต มีผู้บาดเจ็บ 4 คน 
                 โดยจังหวัดชุมพรได้ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และอำเภอทุกแห่ง เพื่ออำนวยการ ประสานการเผชิญเหตุ และบูรณาการ ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนให้แก่พื้นที่ที่ประสบภัย พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และจัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ขณะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

น้ำท่วม จ.ชุมพร เสียชีวิตแล้ว 2 รายไฟฟ้าช็อต
                  

              เวลา 12.00 น. นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร, นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และนางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้น ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร ซึ่งมีราษฎร์ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1, 2, 4, 5, 6 ต.ขุนกระทิง เบื้องต้น นายปิยะพงษ์ รอดศิริ นายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง พร้อมด้วยชาวบ้านและพี่น้อง อสม. ในพื้นที่ได้ร่วมกันผลิตข้าวกล่องจำนวน 400 กล่อง พร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

น้ำท่วม จ.ชุมพร เสียชีวิตแล้ว 2 รายไฟฟ้าช็อต
               นายปิยะพงษ์ รอดศิริ กล่าวว่า เทศบาลตำบลขุนกระทิงได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 วัดพระขวาง และชาวบ้านที่ไท่ได้รับผลกระทบ มาช่วยกันประกอบอาหารประมาณ 400 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 5 และ 6 ที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งระดับน้ำที่ได้เฝ้าระวังกันมาตั้งแต่เมื่อวานมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (12 พ.ย.64) จากที่ขับรถออกนอกพื้นที่ได้ แต่ตอนนี้ไม่สามารถออกไปได้แล้วโดยเฉพาะหมู่ที่ 6 มีชาวบ้าน 180 กว่าหลังคาเรือนที่ออกไปไหนไม่ได้ 

น้ำท่วม จ.ชุมพร เสียชีวิตแล้ว 2 รายไฟฟ้าช็อต
                ส่วนหมู่ที่ 5 ตอนนี้มี 10 กว่าหลังคาเรือน ซึ่งทางเทศบาลกำลังเร่งจัดทำถุงยังชีพประมาณ 200 กว่าชุด นำไปแจกพร้อมกล่องให้ทันบ่ายวันนี้ นอกจากนี้ยังมี หมู่ 1, 2 และ 4 ที่ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในการดูแลพี่น้องประชาชน ส่วนเส้นทางที่พี่น้องประชาชนจะใช้ในการเลี่ยงเมืองเพื่อจะออกถนนหลักเอเชีย 41 ตอนนี้ไม่สามารถผ่านได้ขณะนี้
                 

               ด้าน นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อำนวยการจราจรติดขัดเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ถนนเอเชีย 41 บริเวณหน้าวัดพระธาตุสวี ซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลง ทำให้เร่งระบายเฉพาะรถใหญ่ที่ติดค้างอยู่ระหว่างทางให้สามารถสัญจรผ่านได้

น้ำท่วม จ.ชุมพร เสียชีวิตแล้ว 2 รายไฟฟ้าช็อต
                สำหรับรถเล็กและรถที่จะเข้ามาเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้สัญจรผ่านเส้นทางนี้ และยังคงต้องระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ อปท.ในพื้นที่รับผิดชอบเปิดสถานที่ราชการเป็นจุดพักรถ พักคอย และให้ อปท.อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งผลิตอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่นักเดินทางด้วย

น้ำท่วม จ.ชุมพร เสียชีวิตแล้ว 2 รายไฟฟ้าช็อต
                ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในบางพื้นที่ยังคงมีระดับสูง โดยปริมาณน้ำในคลองชุมพรสูงขึ้นและท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำของ ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง ตำบลตากแดด แล้วส่วนเส้นทางสายเอเชีย 41 ช่วงอำเภอสวี ขณะนี้ แขวงทางหลวงชุมพร รายงานว่ามีระดับน้ำลดลงประมาณ 10 ซม. เจ้าหน้าที่อนุญาตให้รถใหญ่ที่ติดค้างระหว่างทางเดินทางต่อไปได้ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ส่วนการสัญจรผ่านเส้นทาง ขณะนี้รถเล็กยังไม่อนุญาตให้เดินรถแต่ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ขาล่องให้เลี้ยวขวาเข้าสู่จังหวัดระนองที่สี่แยกปฐมพร ส่วนขาขึ้นให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวังตะกอ อำเภอหลังสวนไปสู่อำเภอพะโต๊ะเพื่อเดินทางเข้าจังหวัดระนองต่อไป

น้ำท่วม จ.ชุมพร เสียชีวิตแล้ว 2 รายไฟฟ้าช็อต

ภาพ/ข่าว โดย : ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร  จ.ชุมพร