svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ร้องเพจดัง "ประกันโควิด" ส่ง sms บีบยกเลิก-เปลี่ยนกรมธรรม์เจอจ่ายจบ

13 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ลูกค้าประกันภัยดังสุดทน ร้องเรียนเพจอยากดังฯ หลังได้รับ sms บีบให้ยกเลิก หรือเปลี่ยนกรมธรรม์แบบ "เจอจ่ายจบ" เป็นภาวะ "โคม่า" ทุนประกันภัย 5 เท่า

ทำเอาชาวโซเชียลหัวร้อนไปตามกัน เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น Part 1” โพสต์เรื่องราวร้องเรียนของลูกเพจ หลังบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ส่ง SMS ไปยังลูกค้า เพื่อเสนอแนวทางคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ไม่ให้ได้รับผลกระมบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ

 

โดยทางเพจ ระบุว่า “ส่ง sms มาบังคับให้ยกเลิกกรมธรรม์โควิด แบบเจอจ่ายจบ​ หรือเปลี่ยนเป็นกรรมธรรม์อื่นแทนภายใน 7 วัน โดยไม่แจ้งต่อด้วยว่า ถ้าไม่ยินยอมเปลี่ยนหรือยกเลิก ลูกค้าจะเป็นยังไงต่อ และบนสื่อสาธารณะอย่าง FB เพจ The One ...หรือบนเว็บไซต์ ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่เรียกลักหลับ ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วแบบนี้ ปล.2 โทรไป คปภ. ถือสายรอมา 30 นาที ไม่มีใครรับสายเลย”

ร้องเรียนเพจดัง "ประกันภัยโควิด" ส่ง SMS บีบยกเลิกกรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ

ขณะที่ทางเพจ มีการโพสต์หลักฐาน SMS ที่มีการส่งถูกลูกค้า มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ท่านได้มีการเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโควิด ไว้กับบริษัท ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่...นั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้เปลี่ยนแปลงจากวันเริ่มคุ้มครองเป็นอย่างมาก โดยผู้ติดเชื้อในปี 2564 ได้ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวนถึง 300 เท่าหรือ 30,000%

 

บริษัทฯ ได้พยายามทำหน้าที่ในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างดีที่สุด โดยได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ อย่างเต็มความสามารถ แต่ผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนที่สูงมาก ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ร้องเรียนเพจดัง "ประกันภัยโควิด" ส่ง SMS บีบยกเลิกกรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ

และบริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการตามมาตรการผ่อนปรน ตามประกาศ คปภ.เรื่องมาตรการสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนโควิด เพื่อทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ

 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ จึงขอให้ท่านในฐานะผู้เอาประกันภัย แสดงเจตนาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ร้องเรียนเพจดัง "ประกันภัยโควิด" ส่ง SMS บีบยกเลิกกรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ

1.ให้สิทธิ์ท่านสามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ ท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิด ในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วย ด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

 

2.ให้สิทธิท่านสามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยจะให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย 10 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิด ในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วย ด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

ร้องเรียนเพจดัง "ประกันภัยโควิด" ส่ง SMS บีบยกเลิกกรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ

3.หากท่านไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทฯ ยินดีคืนเบี้ยประกันภัยให้ท่านเต็มจำนวน 100% โดยไม่หักระยะเวลาความคุ้มครองที่ผ่านมา

 

4.ให้สิทธิท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามข้อ 3 มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินดีให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืน

 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิตามข้อ 1-4 ได้ตามขั้นตอนท้ายจดหมายนี้ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่/ตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ร้องเรียนเพจดัง "ประกันภัยโควิด" ส่ง SMS บีบยกเลิกกรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ

บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ในครั้งนี้"

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา คปภ.ออกประกาศรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับการผ่อนผัน เรื่องมาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ประกอบด้วย บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , และบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2564-30 มิ.ย. 2565

logoline