svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ไทยสร้างไทย ปลุกผีคลองไทย หวังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดึงนักลงทุน

12 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ดร.โภคิน" นำไทยสร้างไทย ปลุกผีคลองไทย จับมือสมาคมคลองไทย เดินหน้าพัฒนาคลองไทย หวังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดึงนักลงทุนไทย-ต่างชาติ

     วันนี้ (12 พ.ย.) พรรคไทยสร้างไทยนำโดย ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมด้วยนายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมข้อมูล และ น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย เข้าร่วมประชุมกับสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา นำโดย พล.อ.พงษ์เทพ เทศประทีป ที่มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

 

     การหารือร่วมกันครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการศึกษาโครงการคลองไทยมาระยะหนึ่งแล้ว โดยทั้งพรรคไทยสร้างไทยและสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาต่างเห็นด้วยกันว่า คลองนี้และเขตเศรษฐกิจโดยรอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและวิสัยทัศน์ของโครงการนี้ควรเป็น International Special Economic Zone หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษนานาชาติ เพื่อให้นักลงทุนจากหลากหลายชาติเข้ามาลงทุนร่วมกับประเทศไทยและคนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เพื่อกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และเสนอให้เป็นที่ทดลองใช้ Sandbox ทางกฎหมายสำหรับการขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ในรูปแบบ One stop service อย่างแท้จริง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่
 

ไทยสร้างไทย ปลุกผีคลองไทย หวังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดึงนักลงทุน

ไทยสร้างไทย ปลุกผีคลองไทย หวังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดึงนักลงทุน

     นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย ไทยสร้างไทย ปลุกผีคลองไทย หวังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดึงนักลงทุน ยังตอกย้ำจุดยืนในการ Empower (ให้อำนาจ) และ Liberate (ปลดปล่อย) ประชาชนจากระบบรัฐราชการ เพื่อให้คนตัวเล็กทั้งหลายทำมาหากินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสนอจัดตั้งกองทุน 5 กองทุน ได้แก่ กองทุน SMEs กองทุนสตาร์ทอัพ กองทุนวิสาหกิจชุมชน กองทุนท่องเที่ยว และกองทุนเครดิตของประชาชน (กองทุนคนตัวเล็ก) รวมทั้งการสนับสนุนให้มีสภาประชาชนในระดับอำเภอทุกอำเภอเพื่อให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบการทำงานของรัฐราชการ 

 


 

     “ฉากทัศน์ของโลกหลังโควิด-19 คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดจากการถูก Disrupt โครงการคลองไทยจะเป็นส่วนสำคัญในการตอบโจทย์การสร้างประเทศไทยให้สามารถลุกขึ้นมายืนอย่างสง่างามในภูมิภาคและโลกได้อีกครั้ง ทั้งนี้ ต้องสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง” ดร. โภคิน กล่าว

 

ไทยสร้างไทย ปลุกผีคลองไทย หวังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดึงนักลงทุน

logoline