เปิดเงื่อนไขมาตรการคลายล็อกดาวน์ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จากที่ ศบค. เลื่อนเปิดกิจการเป็น 16 ม.ค. 65 จาก 1 ธ.ค. 64 เช็คเงื่อนไขต่างๆได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังจากมีมติศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 12 พ.ย. 64 ไม่คลายล็อกดาวน์สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยเลื่อนการเปิดกิจการออกไปจากเดิมวันที่ 1 ธ.ค. 64 ไปเป็นวันที่ 16 ม.ค. 65 

 

สาเหตุที่เลื่อนการเปิดกิจการ เนื่องจากข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นกิจการที่มีความเสี่ยงเกิดการระบาดใหญ่ และเป็นต้นเหตุในการระบาดในชุมชน 
 2. ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวของต้องกำกับมาตรการอย่างเคร่งครัด
 4. ต้องมีการประเมินสถานการณ์ และการได้รับวัคซีนของแต่ละพื้นที่อย่างรอบคอบก่อนเปิดดำเนินการ

 

เงื่อนไขการคลายล็อกดาวน์ เปิดสถานบันเทิง 16 ม.ค.ปีหน้า

 

 แต่ช่วงระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 64 - 16 ม.ค.64 ศบค.ได้กำหนดไทม์ไลน์แผนการปรับมาตรการรองรับการคลายล็อกสถานบันเทิง ดังนี้ 

ช่วง 16 พ.ย. 64 – 15 ม.ค. 65 เตรียมความพร้อมการเปิดดำเนินการดังนี้

 1. กระทรวงมหาดไทย กทม. ร่วมกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดทมาตรการป้องกันควบคุมโรคและการปรับปรุงระบบระบายอากาศแล้วอยู่ระหว่างประกาศใช้
 2. ผู้ประกอบการ ดำเนินการปรับปรุงระบบระบายอากาศตามมาตรฐานและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับวัคซีนทุกคน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ
 3. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. จัดตั้งทีมสำหรับประเมินสถานบันเทิง และซักซ้อมความเข้าใจมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

เงื่อนไขการคลายล็อกดาวน์ เปิดสถานบันเทิง 16 ม.ค.ปีหน้า

ช่วงตั้งแต่ 16 ม.ค. 65 เป็นต้นไป เปิดดำเนินการ เฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เท่านั้น โดยมีเกณฑ์ในการเปิดดำเนินการดังนี้ 

 1. ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบระบายอากาศ และเร่งรัดให้บุคลากรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 100% 
 2. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม ขึ้นทะเบียน และตรวจประเมินสถานบันเทิง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด เพื่ออนุญาตให้เปิดเฉพาะที่ผ่านประเมินเท่านั้น 
 3. สถานบันเทิงเปิดดำเนินการ โดยเคร่งครัดมาตรการ
 4. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม กำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด หากเกิดดารระบาดให้พิจารณาปิดบริการ

 

เงื่อนไขการคลายล็อกดาวน์ เปิดสถานบันเทิง 16 ม.ค.ปีหน้า