svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ปศุสัตว์ แจงไก่ไทยถูกฉีดยาเร่งเร่งโต ผู้บริโภคเสี่ยงมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ

12 พฤศจิกายน 2564

กรมปศุสัตว์ แจงอย่าเชื่อข่าวปลอม กรณีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุไก่ไทยถูกฉีดยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ และฮอร์โมนการเจริญเติบโต ทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงเป็นมะเร็ง ชี้ไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงไก่แล้ว

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง ไก่ไทยถูกฉีดยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ และฮอร์โมนการเจริญเติบโต ทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงเป็นมะเร็ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็น  ข้อมูลเท็จ 

 

จากกรณีมีการลงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเพจ Facebook โพสต์ข้อมูล ระบุว่า “มีการฉีดสารอะนาโบลิกสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในไก่ ส่งผลทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง” นั้น

 

ทาง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงว่า เป็นข่าวลวง ไม่มีข้อมูลความจริง ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

 

“ ข้อเท็จจริงในปัจจุบันไม่มีการใช้ฮอร์โมนและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงไก่แล้ว ”

 

ปศุสัตว์ แจงไก่ไทยถูกฉีดยาเร่งเร่งโต ผู้บริโภคเสี่ยงมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ

 

กรมปศุสัตว์ ระบุว่า การเลี้ยงไก่ในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้ไก่เติบโตได้ดีและมีสุขภาพแข็งแรง ประกอบด้วย

  • การนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้เป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วมีความทนทานต่อโรค การมีระบบการป้องกันโรคที่ดี
  • การเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัย มีการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GAP
  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตอาหารที่มีสารอาหารเหมาะสมกับช่วงวัยของการเติบโตและความต้องการของไก่ สามารถคำนวณและผสมอาหารสำเร็จรูปให้ได้สารอาหารตรงตามความต้องการของสายพันธุ์

 

ดังนั้น ด้วยวิธีการดังกล่าวทำให้ไก่มีสุขภาพดีและเจริญเติบโตได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเสริมสารเร่งโตและใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น

 

ปศุสัตว์ แจงไก่ไทยถูกฉีดยาเร่งเร่งโต ผู้บริโภคเสี่ยงมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ

นอกจากนี้ใน ฟาร์มมาตรฐาน GAP ทุกฟาร์มต้องมี สัตวแพทย์ ผู้ควบคุมฟาร์มในการควบคุมดูแลในการตรวจสอบทั้งด้านสุขภาพสัตว์ ควบคุมการใช้ยา สารเคมีและการจัดการด้านอื่นๆ ในฟาร์มด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวะอย่างผิดวัตถุประสงค์และไม่สมเหตุสมผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในไก่แน่นอน

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหาร กำหนดว่าการใช้ฮอร์โมนในไก่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และห้ามการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 417/2528 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2529 ให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ Hexoestrol ของฮอร์โมนที่ใช้ในสัตว์ปีก

 

หากมีการลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมาย และหากนับจากวันที่ประกาศจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลาเกือบ 35 ปีแล้วที่มีการใช้กฎหมายนี้ โดยผิดทั้งต่อกฎหมายของประเทศไทยและขัดต่อข้อบังคับของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทย

 

ปศุสัตว์ แจงไก่ไทยถูกฉีดยาเร่งเร่งโต ผู้บริโภคเสี่ยงมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจและขอยืนยันว่าการเลี้ยงไก่ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผล

 

จึงขอฝากให้ผู้บริโภคควรเลือกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ว่าผ่านการตรวจสอบจากระบบมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยดูจากตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ โดยทั้งผู้บริโภคโดยทั่วไปให้สังเกตสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ก่อนเลือกซื้อ เนื่องจากมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP 100% ผลิตจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน สถานที่จำหน่ายถูกสุขอนามัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 

ปศุสัตว์ แจงไก่ไทยถูกฉีดยาเร่งเร่งโต ผู้บริโภคเสี่ยงมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมปศุสัตว์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th หรือโทร. 02 6534444