เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เร่งดำเนินการช่วยเหลือช้างป่าได้รับบาดเจ็บ ประสานหมอสัตวแพทย์เพื่อประเมินอาการ และทำการรักษา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 พฤศจิกายน 2564 นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ได้รับแจ้งจากชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังผลักดันและติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่าฯ จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต ว่ามีช้างป่าได้รับบาดเจ็บบริเวณป่ายูคา บ.หว้ยกระโด ม.14 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

 

ขสป.เขาอ่างฤาไน เร่งช่วยเหลือช้างป่าได้รับบาดเจ็บ

จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ 30 ปี จากการเฝ้าสังเกตุพบว่าช้างดังกล่าง ได้รับบาดเจ็บบริเวณ โคนหาง หลังสองข้าง และ ลำคอ กลางงวง เบื้องต้นได้ประสานหมอสัตวแพทย์เพื่อประเมินอาการ และทำการรักษาแล้ว

 

ขสป.เขาอ่างฤาไน เร่งช่วยเหลือช้างป่าได้รับบาดเจ็บ

ขสป.เขาอ่างฤาไน เร่งช่วยเหลือช้างป่าได้รับบาดเจ็บ

 

ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการจัดการและการแก้ไขปัญหาช้างป่า ภายใต้แผนการจัดการช้างป่าระดับกลุ่มป่า พ.ศ. 2563-2572 (แผน 10 ปี) ครอบคลุมทุกพื้นที่กระจายของช้างป่าในประเทศไทยทั้ง 13 กลุ่มป่า ทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทีสำคัญ ได้แก่

  1. การจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย การติดตามประชากรช้างป่า จัดทำและปรับปรุงสิ่งกีดขวาง การฟื้นฟูสภาพถิ่นอาศัยของช้างป่า (แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร) การศึกษาศักยภาพในการรองรับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ 
  2. การจัดการนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน (อาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างเครือข่ายข้อมูลในการเฝ้าระวังภัยจากช้างป่า

 

ขสป.เขาอ่างฤาไน เร่งช่วยเหลือช้างป่าได้รับบาดเจ็บ

นอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้ดำเนินการเพาะกล้าไผ่หนามเพื่อปลูกเป็นแนวรั้วแบบธรรมชาติแล้วในบางพื้นที่ พบว่าได้ผลดี โดยในปีแรกๆ ไผ่เหล่านี้จะเป็นอาหารช้างไปในตัว ช้างจึงไม่รู้สึกว่าเป็นรั้วหรือถูกขัง เมื่อช้างโตขึ้นจะไม่สามารถผ่านออกมาได้ หรือหากผ่านได้ในบางจุด ช้างจะไม่รู้สึกเครียดจากสิ่งกีดขวางดังกล่าว จึงลดความดุร้ายลงได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลา 4 – 5 ปี