svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กเล็ก" ติดตามโควิดจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าเปิดเมือง 15 ธ.ค. นี้

“บิ๊กเล็ก” ลงพื้นติดตามสถานการณ์โควิด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าเตรียมเปิดเมืองให้ได้ อย่างช้า 15 ธ.ค. นี้ เพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

     วันนี้ (11 พ.ย.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค.ส่วนหน้า เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

 

     พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้เน้นย้ำให้ลงมาดูเรื่องการบูรณาการ และประสานการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้ทำงานร่วมกันด้วยดี แต่ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลง นายกรัฐมนตรีจึงให้ ตั้ง ศบค.ส่วนหน้าขึ้น เพื่อบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนที่จะต้องได้ 70% ภายในสิ้นเดือน พ.ย. นี้ ล่าสุดยอดการฉีดวัคซีนตอนนี้ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าจะมีเพียง จ.สงขลา จังหวัดเดียว ที่เป็นไปตามเป้า ส่วน 3 จังหวัดภาคใต้จะต้องใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้น 

 

     ขณะนี้ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ พบว่า มีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่น ประชากรที่อาศัยจริงๆ อาจจะน้อยกว่ายอดที่แจ้ง แต่ทุกส่วนจะต้องดำเนินงานอย่างเต็มที่ โดยจะได้ยอดฉีดวัคซีนเท่าไร คงต้องมาพิจารณากันอีกครั้ง 
 

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

\"บิ๊กเล็ก\" ติดตามโควิดจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าเปิดเมือง 15 ธ.ค. นี้

     ขณะเดียวกัน ได้มีการหารือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อตั้งเป้าเตรียมที่จะเปิดพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ได้อย่างช้าภายในวันที่ 15 ธ.ค. 64 นี้ เพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่และให้เศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการฟื้นฟู  โดยได้ฝากให้แม่ทัพภาค 4 หารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าฯ ทั้ง 4 จังหวัดว่าสามารถทำได้หรือไม่ และรายงานไปยัง ศบค. ส่วนหน้า ซึ่งหากมีความเป็นไปได้ก็จะได้กำหนดเป็นนโยบายต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้อย่างมาก แม้สถิติการติดเชื้อลดลง แต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตสูง ขณะเดียวกันก็ห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงต้องประเมินให้ถี่ถ้วน 

 

\"บิ๊กเล็ก\" ติดตามโควิดจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าเปิดเมือง 15 ธ.ค. นี้

\"บิ๊กเล็ก\" ติดตามโควิดจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าเปิดเมือง 15 ธ.ค. นี้
 

     นอกจากนี้ อยากจะย้ำให้ประชาชนได้มั่นใจว่า การบริหารสถานการณ์โควิด ของ ศบค.ใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยความสำเร็จของการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ภาครัฐต้องเข้มแข็ง ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จะต้องบูรณาการร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำศาสนาทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ทั้งการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน และการควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลาย

 

\"บิ๊กเล็ก\" ติดตามโควิดจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าเปิดเมือง 15 ธ.ค. นี้

\"บิ๊กเล็ก\" ติดตามโควิดจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าเปิดเมือง 15 ธ.ค. นี้