svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ทน.หาดใหญ่ลอกคูน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝนภาคใต้

11 พฤศจิกายน 2564

สงขลา - เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 4และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 ลอกคูระบายน้ำ รับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนของภาคใต้

11 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่และกำลังพลของทหาร กองพลพัฒนาที่ 4 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ได้นำอุปกรณ์ เครื่องมือ ดำเนินการ รื้อ ลอก คูระบายน้ำ เก็บขยะ ล้างทำความสะอาดและล้างคราบไขมันในท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและกีดขวางทางน้ำ 4 วัน 4 เขต

ภายใต้กิจกรรม“ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันภัยน้ำท่วม”ในโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี2564เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น.

ทน.หาดใหญ่ลอกคูน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝนภาคใต้

โดยในพื้นที่ เขต 1 ได้แก่ บริเวณถนนมุสลิม,ถนนถัดอุทิศ,ถนนรัถการ(ตั้งแต่แยกถนนมนตรี1-ถนนประธานอุทิศ)และถนนประธานอุทิศ ดำเนินการในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

เขต 2 ได้แก่ บริเวณถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ 1,2,3,ถนนเพชรเกษม (วงเวียนน้ำพุ-แยกธ.กสิกรไทย)และถนนศุภสารรังสรรค์ (แยกถนนแสงจันทร์-แยกเซี่ยงตึ้ง) ดำเนินการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ทน.หาดใหญ่ลอกคูน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝนภาคใต้

เขต 3 ได้แก่ บริเวณถนนทุ่งเสา 1,2,ถนนศรีภูวนารถ (ป.ณัฐพล-อุโมงค์ลอดทางรถไฟ),ถนนรัตนวิบูลย์และถนนจันทร์นิเวศน์ 3 ดำเนินการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เขต 4 ได้แก่ บริเวณถนนโชคสมาน 5 ซอย 4,5,7,8,9,10,11 ดำเนินการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ทน.หาดใหญ่ลอกคูน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝนภาคใต้
 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะลงบนผิวจราจร ท่อระบายน้ำและคูคลองสายต่างๆ เพื่อป้องกันการอุดตัน และกีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้ดีป้องกันการเกิดภัยน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ที่ส่งกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากพบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกุญชร โทร.074-20000 เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ทน.หาดใหญ่ลอกคูน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝนภาคใต้

 

ภาพ/ข่าว โดย : สันติภาพ  รามสูต จ.สงขลา