svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

อาเจะห์เฆี่ยนคู่รักฐานมีเพศสัมพันธ์

11 พฤศจิกายน 2564

การลงโทษด้วยการเฆี่ยนตามกฎหมายชารีอะฮ์ที่เมืองบันดา อาเจะห์ จังหวัดอาเจะห์ ของอินโดนีเซีย ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดฐานมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ด้วยการเฆี่ยนคนละ 17 ครั้ง

การลงโทษทำอย่างเอิกเกริกต่อหน้าสาธารณชน โดย ชายหญิงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนจำนวน 17 ครั้ง ต่อหน้าฝูงชน ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัด เมื่อวันพุธ (10 พฤศจิกายน) โดยตาม กฎหมายชารีอะฮ์ ได้ห้ามไม่ให้ชายหญิงใกล้ชิดกันถ้ายังไม่ได้สมรสหรือเป็นครอบครัวเดียวกัน และผู้ที่ "ลงทัณฑ์" พวกเขาคือตำรวจศาสนาที่เรียกว่า "อัลโกโจ" และ อาเจะห์เป็นจังหวัดเดียวของอินโดนีเซียที่ใช้กฎหมายชารีอะฮ์ 

ตำรวจประกาศต่อฝูงชนผ่านไมโครโฟน ผู้ชายหลายคนใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพการลงโทษ ชายและหญิงที่ถูกลงโทษสวมชุดชาว ทั้งคู่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายเอาไว้ ผู้ลงทัณฑ์มีไม้หวาย 3 อันให้เลือก ฝ่ายชายยืนให้ลงโทษก่อน มีการพักให้ดื่มน้ำ ส่วนฝ่ายหญิงนั่งคุกเข่า 

นอกจากการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสแล้ว กฎหมายชารีอะฮ์ ยังใช้ลงโทษความผิดอื่น ๆ รวมทั้งดื่มแอลกอฮอล์ คบชู้ และการมีเพศสัมพันธ์ของผู้มีรสนิยมรักร่วมเพศ และแม้ว่าเมื่อปี 2561 ทางการอาเจะห์จะให้สัญญาว่าจะยุติการเฆี่ยนในที่สาธารณะและใช้วิธีการจำคุกแทน แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่