เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิดบ้านห้วยห้อม (คุ้มหมวด 6) และบริษัท เชียงรายฟูด อ.ฝาง ระหว่าง 8-21 พ.ย.นี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดบ้านห้วยห้อม (คุ้มหมวด 6) หมู่ที่ 1 ต.แม่งอน และบริษัท เชียงรายฟูด จำกัด หมู่ที่ 7 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ อ.ฝาง ภายหลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

"เชียงใหม่"สั่งปิด2สถานที่เสี่ยง ในอ.ฝาง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอฝาง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558