svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ตรวจร้านอาหารปล่อยให้สูบบุหรี่ ไม่มีป้ายห้าม เสี่ยงโควิดผิดกฎหมาย

10 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตรวจร้านอาหาร สถานบันเทิง ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ตามข้อร้องเรียน ไม่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ และปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ภายในร้าน เพราะเป็นหนึ่งสาเหตุของการแพร่ระบาดเชื้อโรค โควิด-19 และสั่งปลดป้ายโฆษณาเครื่องดื่มทุกชนิด

คืนของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปกครองจังหวัด เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับแนะนำการกระทำผิดกฏหมาย พ.ร.บ. ควบคุมโรค เนื่องในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่บังคับใช้กฎหมายให้ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านค้า ให้มีป้ายประกาศห้ามสูบบุหรี่ภายในร้าน

  ตรวจร้านอาหารปล่อยให้สูบบุหรี่ ไม่มีป้ายห้าม เสี่ยงโควิดผิดกฎหมาย

พร้อมกับห้ามสูบบุหรี่ภายในร้าน รวมทั้งการขึ้นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จึงได้เดินทางลงมาทำการตรวจสอบตามร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ที่มีบัญชีรายชื่อตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้กระทำการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเบื้องต้นให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขภายใน 5 วัน และหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม หรือแอบลักลอบให้มีการอนุญาตให้มีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนดังกล่าวก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ตรวจร้านอาหารปล่อยให้สูบบุหรี่ ไม่มีป้ายห้าม เสี่ยงโควิดผิดกฎหมาย
 

โดย ว่าที่ ร้อยตรี พรเทพ เกตุษา นิติกร ประจำสำนักงานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยจากสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบกับการสูบบุหรี่ พบว่า เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการติดโควิด จากการร้องเรียนพบว่ามีบางร้านที่ยังฝ่าฝืนไม่มีการติดแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ และยังมีการปล่อยให้สูบบุหรี่ภายในร้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นการปฏิบัติของร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ที่มีการใช้บริการของคนภายนอกเข้ามาในร้าน ต้องมีเครื่องหมายการห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างชัดเจน และต้องไม่มีการปล่อยให้สูบบุหรี่ภายในร้านอย่างชัดเจนด้วย เพราะนี่เป็นข้อกฎหมายที่มีโทษปรับสูง จึงอยากฝากร้านค้าให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีเวลากำหนดชัดเจนอยู่แล้ว เรื่องของมาตรการการโฆษณาที่ชักชวนให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะอย่างนี้ ถ้ามีการเชิญชวนให้ดื่มแอลกอฮอล์จะต้องมีการปิดไฟหรือเอาลง มิเช่นนั้นจะเป็นโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

ตรวจร้านอาหารปล่อยให้สูบบุหรี่ ไม่มีป้ายห้าม เสี่ยงโควิดผิดกฎหมาย

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ 
 

logoline