svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาล รธน. นัดชี้ชะตาคุณสมบัติ ส.ส. "สิระ" คดีฉ้อโกง 22 ธ.ค.นี้

10 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ลุ้นระทึก! ศาลรธน. นัดชี้ชะตาอ่านคำวินิจฉัยคุณสมบัติ ส.ส. "สิระ" คดีฉ้อโกง 22 ธ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82

     วันนี้ (10 พ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) มาตรา 98 (10) หรือไม่ 

     จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 เป็นกรณีที่นายสิระ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ( 10 ) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) 
 

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ

     โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสองและมีคำสั่งยกคำขอให้นายสิระหยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส. ต่อมาผู้ร้องยื่นคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาและศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้ในสำนวน และให้หน่วยงานและพยานที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามที่ศาลกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศาล รธน. นัดชี้ชะตาคุณสมบัติ ส.ส. \"สิระ\" คดีฉ้อโกง 22 ธ.ค.นี้
 

     ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการใส่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 22 ธันวาคม เวลา 15.00 น.

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ

logoline