ลุ้นระทึก! ศาลรธน. นัดชี้ชะตาอ่านคำวินิจฉัยคุณสมบัติ ส.ส. "สิระ" คดีฉ้อโกง 22 ธ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (10 พ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) มาตรา 98 (10) หรือไม่ 

     จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 เป็นกรณีที่นายสิระ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ( 10 ) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) 
 

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ

     โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสองและมีคำสั่งยกคำขอให้นายสิระหยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส. ต่อมาผู้ร้องยื่นคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาและศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้ในสำนวน และให้หน่วยงานและพยานที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามที่ศาลกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศาล รธน. นัดชี้ชะตาคุณสมบัติ ส.ส. "สิระ" คดีฉ้อโกง 22 ธ.ค.นี้
 

     ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการใส่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 22 ธันวาคม เวลา 15.00 น.

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ