svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมควบคุมโรค เผยสหรัฐฯ บริจาควัคซีนโมเดิร์นนา 1 ล้านโดส ให้รัฐบาลไทย

10 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเตรียมรับ "วัคซีนโมเดอร์นา" ที่บริจาคโดยสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ

10 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีหลักการว่า วัคซีนที่บริจาคให้รัฐบาลไทย ต้องอยู่ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ คือ จะเป็นการลงนามในสัญญาระหว่าง US Department of Health and Human Services กับกรมควบคุมโรค

 

อีกทั้ง ต้องมีการลงนามสัญญากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วย โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามนำวัคซีนบริจาคไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ  

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

นอกจากนี้ ถ้าหากวัคซีนบริจาคก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับวัคซีน ภาครัฐจะต้องให้การดูแลรักษาโดยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมถึงการชดเชยเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด

"การบริจาควัคซีนจากประเทศใดให้กับอีกประเทศหนึ่ง ไม่ดำเนินการผ่านเอกชน เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งยังไม่สามารถกำกับติดตามและรับผิดชอบผลกระทบได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลเกี่ยวกับวัคซีนบริจาคที่หน่วยงานสาธารณสุขประเทศต่างๆ ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่เริ่มมีวัคซีนโควิด 19 การรับวัคซีนบริจาคจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายโดยตรง" นายแพทย์โอภาส กล่าว

 

วัคซีน โมเดอร์นา

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาได้รับวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศแล้วเกือบ 10 ล้านโดส จาก 8 ประเทศ โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนในกรณีเร่งด่วน และเป็นการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ ที่ไปช่วยเจรจากับรัฐบาลประเทศต่างๆ จึงมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ เช่น การขออนุญาตส่งออก ทำข้อตกลงกับบริษัทขนส่ง พิธีการศุลกากร ให้ครบถ้วนก่อนมาถึงประเทศไทย โดยไม่มีการดำเนินงานผ่านองค์กรเอกชนในประเทศผู้บริจาควัคซีนแต่อย่างใด

 

กรมควบคุมโรค เผยสหรัฐฯ บริจาควัคซีนโมเดิร์นนา 1 ล้านโดส ให้รัฐบาลไทย
 

logoline