องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 3 (Booster) ตั้งแต่วันนี้ (10 พ.ย. 64) จนกว่าจะครบจำนวน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม (Booster) ผ่านไลน์วัคซีน อบจ.นนทบุรี  

 

อบจ.นนทบุรี เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 3  (Booster)

 

ตั้งแต่วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2564 (จนกว่าจะครบจำนวน) โดยจะได้รับวัคซีน ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามฉีดวัคซีน เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

เงื่อนไขการรับวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 

1. มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี

2. ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป

3. ได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน

 

อบจ.นนทบุรี เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 3  (Booster)

หลักฐานการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

 

อบจ.นนทบุรี เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 3  (Booster)

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=nontpao