svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

09 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เสนาธิการทหารเรือออกเยี่ยมชาวฝั่งธนบุรี พร้อมเข้าช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นสูง พร้อมจัดชุดทหารเข้าช่วยตามชุมชนต่างๆ

    วันนี้ (9 พ.ย.) พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์  เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ลงพื้นฝั่งธนบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสอบถามความต้องการ ความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นสูง โดยบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กทม. ผู้นำชุมชน ส่งกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าช่วยเหลือตามชุมชนต่างๆ 

 

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

     พร้อมจัดชุดช่วยเหลือและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 15 ชุด ได้แก่ ท่าเรือยายเผือก โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ , ชุมชนบ้านบุ ซอยจรัญ 32 เขตบางกอกน้อย , บริเวณท่าเป๊ปซี่ ถึง ท่าดินแดง จำนวน 3 ชุด และชุมชนวัดสุวรรณ ชุมชนเจริญนคร เขตคลองสาน , บริเวณสะพานกรุงธน จำนวน 2 ชุด , ท่าเรือวังหลัง และท่าเรือศิริราช จำนวน 2 ชุด , ชุมชนวังพระองค์เจ้าพร้อม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 , ชุมชนวัดน้อยใน ซอยชัยพฤกษ์ 22 ตลิ่งชัน นอกจากนี้ ยังจัดชุดพร้อมรับสถานการณ์เพิ่มเติมอีก 2 ชุด เตรียมพร้อมวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม การขนย้ายของขึ้นที่สูง และการช่วยทำความสะอาดตามบ้านเรือน 

 

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

     ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในทุกพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ทั้งการสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ด้านการแพทย์ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค

 

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

เสนาธิการทหารเรือนำกำลังเข้าช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นสูง

logoline