svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ทำความรู้จัก "ช้อปดีมีคืน" มาตรการความหวัง กระตุ้นเศษฐกิจปลายปี

09 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ช้อปดีมีคืน" มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กำลังจะกลับมาเป็นความหวังในการกระตุ้นกำลังซื้อ โดยสมาคมค้าปลีกไทยหวังว่าจะมาพลิกฟื้นเศษฐกิจปลายปี คาดเกิดเงินสะพัดกว่า 3 - 4 แสนล้านบาท

มาตรการโครงการ “ช้อปดีมีคืน” กำลังถูกนำเสนอต่อรัฐบาล ให้พิจารณาปัดฝุ่นนำกลับมาใช้สิ้นปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย หวังเพิ่มกำลังจับจ่าย กระตุ้นการบริโภค ในช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565 ผ่านกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง เพิ่มจากมาตรการที่ออกไปก่อนหน้านี้คือ มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 และมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้เสนอให้รัฐบาลนำโครงการ ช้อปดีมีคืน กลับมาใช้อีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 คาดการณ์เงินสะพัดรวมอยู่ที่ 3 - 4 แสนล้านบาท ส่งผลให้ จีดีพี เติบโตขึ้นถึง 0.7 - 1 % สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้อย่างมหาศาลในระยะเวลาอันรวดเร็วและใช้งบประมาณเพียง 15,000 - 20,000 ล้านบาท

 

ทำความรู้จัก \"ช้อปดีมีคืน\" มาตรการความหวัง กระตุ้นเศษฐกิจปลายปี

ทำความรู้จักกันอีกครั้ง กับ "ช้อปดีมีคืน" 

“ช้อปดีมีคืน” มาตรการความหวัง กระตุ้นกำลังซื้อ พลิกฟื้นเศษฐกิจปลายปี 2564 ช่วยให้ประชาชนที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ได้รับสิทธิ์ในการ ลดหย่อนภาษี ประจำปี เพิ่มขึ้นจากปกติ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนออกไปช้อป คือ "เงื่อนไข" ต่างๆ ของโครงการที่จะเป็นตัวชี้วัดว่า เราจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนที่ว่านี้หรือไม่

 

โดยเงื่อนไขสำคัญ ของ ช้อปดีมีคืน มี 3 ประเด็นหลักที่ทำให้เข้าใจมาตรการเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ใครได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืนได้บ้าง 

ช้อปดีมีคืน เป็นมาตราการกระตุ้นการใช้จ่าย สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน  30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ เงินสุทธิ ในแต่ละปี 

 

ทำความรู้จัก \"ช้อปดีมีคืน\" มาตรการความหวัง กระตุ้นเศษฐกิจปลายปี

 

2. ต้องมีการเอกสารอะไรบ้าง 

แม้การเข้าโครงการ ช้อปดีมีคืน จะไม่ต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ สิ่งที่ลืมไม่ได้ คือการขอเอกสารเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี 

 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT
 • ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

 

3. เงื่อนไขที่ต้องรู้ 

 • ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด คือช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564
 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

สินค้าที่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

 • สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
 • สินค้า OTOP
 • หนังสือทั้งแบบเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

 

ทำความรู้จัก \"ช้อปดีมีคืน\" มาตรการความหวัง กระตุ้นเศษฐกิจปลายปี

 

 สินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม

 

logoline