svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"หมอยง" โพสต์ประกาศหาอาสาสมัครฉีดวัคซีนเข็ม3 กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ โมเดอร์นา

09 พฤศจิกายน 2564
4.1 k

"หมอยง" โพสต์ประกาศหาอาสาสมัครที่ฉีดแอสตร้าเซเนก้าแล้ว 6 เดือน ทดลองฉีด "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิแบบเต็มโดสและครึ่งโดส

9 พฤศจิกายน 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan ประกาศรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA เข็ม 3  ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส หลังจากรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม

โดยหมอยง ระบุว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 หลังได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกา (AstraZeneca) มาแล้ว 6 เดือน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ หรือ "โมเดอร์นา" ครึ่งโดสหรือเต็มโดส  ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

"หมอยง" โพสต์ประกาศหาอาสาสมัครฉีดวัคซีนเข็ม3 กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ โมเดอร์นา

โดยผู้ที่รับอาสาต้องได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม - 11 กรกฎาคม 2564 เพื่อมารับวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นเข็มที่ 3 ครึ่งโดสหรือเต็มโดส โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน  เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน  ผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No.690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่าน google form :: https://forms.gle/NSHDocgsZ5vL59ja7 เท่านั้น

"หมอยง" โพสต์ประกาศหาอาสาสมัครฉีดวัคซีนเข็ม3 กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ โมเดอร์นา