svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ธนาคารออมสิน" เปิดจองสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอปฯ MyMo ให้กู้ 10,000 บาท

08 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ธนาคารออมสิน" เปิดจอง-ยื่นขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปพลิเคชัน MyMo วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ผ่อนคืนภายใน 2 ปี 6 งวดแรกปลอดกดเงินต้น เช็กรายละเอียดที่นี่

8 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารของรัฐ ได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ให้กับรายย่อย โดยปล่อยกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำผ่านแอปพลิเคชัน MyMo  เปิดให้ยื่นกู้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 นี้

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

\"ธนาคารออมสิน\" เปิดจองสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอปฯ MyMo ให้กู้ 10,000 บาท

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก) *เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ขั้นตอนการจองสิทธิ

 • ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo
 • สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo
 • ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที

ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

 

\"ธนาคารออมสิน\" เปิดจองสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอปฯ MyMo ให้กู้ 10,000 บาท

วิธีการจองสิทธิ์หรือขอสินเชื่อทางแอปพลิเคชัน มีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าสู่ระบบ Mymo กด Banner "มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19"
 • อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้นกด "สมัครสินเชื่อ" 
 • เข้าสู่เมนู "มาตรการสินเชื่อสู้ภัยCOVID-19" วิธีที่ 2 เข้าสู่ระบบ Mymo เลือกเมนู "บัญชี"   
 • กดเมนู "ผลิตภัณฑ์และบริการ" เลือก "มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19"

\"ธนาคารออมสิน\" เปิดจองสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอปฯ MyMo ให้กู้ 10,000 บาท

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติการสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยCOVID19 

 • กด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน )
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด  "ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา" และกด "ยอมรับ"   
 • กรอกรหัสผ่าน Mymo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้  กด "ถัดไป" เพื่อรับรหัส OTP 

\"ธนาคารออมสิน\" เปิดจองสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอปฯ MyMo ให้กู้ 10,000 บาท

 

 • สถานะการขออนุมัติสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 
 • อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลัเข้มาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ 
 • ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143 
 • ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน )

 

\"ธนาคารออมสิน\" เปิดจองสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอปฯ MyMo ให้กู้ 10,000 บาท

 

 

 

logoline