นนท์ refresh Pfizer จัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด รักษาหายแล้ว เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

8 พฤศจิกายน 2564 นนท์ refresh Pfizer จัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. ที่นี่ (คลิก) 

 

ฉีดวัคซีนวันที่ 15 และ 17 พ.ย. 64 วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน  Pfizer เข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด

 

 

เงื่อนไข 

  1. เฉพาะผู้ที่พักอาศัย หรือ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น
  2. มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด รักษาหายแล้ว และมีประวัติการรับวัคซีน ตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

2.1 กรณีไม่เคยรับวัคซีนใด ๆ มาก่อน ... ต้องรักษาหายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นับถึงวันลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีน Pfizer 1 เข็ม เป็นเข็มที่ 2

2.2 กรณีเคยรับวัคซีนใด ๆ มาแล้ว 1 เข็ม แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 แล้วติดเชื้อ  ต้องรักษาหายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือ 12 สัปดาห์ นับถึงวันลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีน Pfizer 1 เข็ม เป็นเข็มกระตุ้น (Booster)

 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน  Pfizer เข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด

 

 

หมายเหตุ : ผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วติดเชื้อโควิด เท่ากับได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงยังไม่ต้องรับวัคซีนใดๆ เพิ่มเติมขณะนี้ 

 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน  Pfizer เข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด

 

เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing