svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

น้ำท่วมกรุงเก่ายังอ่วม หลายชุมชนถูกตัดขาด น้ำยังท่วมสูง

08 พฤศจิกายน 2564

โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางซ้าย อำเภอลาดบัวหลวง โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่น่าเป็นห่วง หลายชุมชนถูกตัดขาด เนื่องจากน้ำที่ท่วมสูง ส่งผลให้ท่วมถนนเข้าชุมชนหลายแห่ง จนรถไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่มลดระดับลง แต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วม สูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางซ้าย อำเภอลาดบัวหลวง สถานการณ์น้ำในพื้นที่น่าเป็นห่วง หลายชุมชนถูกตัดขาด เนื่องจากน้ำที่ท่วมสูง ส่งผลให้ท่วมถนนเข้าชุมชนหลายแห่งจนรถไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ไกลจากถนนต้องเดินทางเข้าออกอย่างยากลำบาก กว่า 100 ครัวเรือน หลายตำบลในพื้นที่ อำเภอบางซ้าย ถูกน้ำท่วมมานานนับเดือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ถ้าไม่จำเป็นแทบไม่อยากออกจากบ้าน นายสมศักดิ์ สันตินาค ชาวบ้าน อ.บางซ้าย กล่าวว่า ความลำบากไม่ต้องพูดถึง ต้องใช้ทั้งเรือ ใช้ทั้งรถ ตนเองเข้าออกจากบ้านต้องนั่งเรือออกมากว่า 2 กิโลเมตร มาเอารถที่จอดในที่ดอนเพื่อจะขับไปทำธุระ แม้จะมีหน่วยงานเข้ามาแจกของบ้างแล้วก็ตาม อยากให้น้ำลดลงบ้างพอถนนใช้สัญจรไปมาได้ก็ยังดี เพิ่งจะมี 1-2 วันที่น้ำทรงตัว แต่ยังไม่มีท่าทีจะลดลง ชาวบ้านต้องทนน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก

น้ำท่วมกรุงเก่ายังอ่วม หลายชุมชนถูกตัดขาด น้ำยังท่วมสูง น้ำท่วมกรุงเก่ายังอ่วม หลายชุมชนถูกตัดขาด น้ำยังท่วมสูง
 

ส่วนสถานการณ์ฝั่งแม่น้ำป่า เขื่อนพระราม 6 เพิ่มการระบายน้ำเป็น 471 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนฯ เพิ่มขึ้น เทียบกับเมื่อวาน 17 เซนติเมตร ที่จุดวัดน้ำ อ.ท่าเรือ สำหรับ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและในภาพรวม จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย ลาดบัวหลวง ท่าเรือ ภาชี นครหลวง และอำเภอบ้านแพรก รวม 132 ตำบล 800 หมู่บ้าน 55,636 ครัวเรือน รวมทั้งมีวัดที่ได้รับผลกระทบ 112 วัด และมัสยิด 10 แห่ง

น้ำท่วมกรุงเก่ายังอ่วม หลายชุมชนถูกตัดขาด น้ำยังท่วมสูง น้ำท่วมกรุงเก่ายังอ่วม หลายชุมชนถูกตัดขาด น้ำยังท่วมสูง

ข่าว-ภาพ โดย สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล