svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ยัน! นศ.ป.ตรีอาชีวะ ได้เงินเยียวยา 2,000 บาท แน่นอน

07 พฤศจิกายน 2564
979

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน นศ.ป.ตรีอาชีวะ ที่ตกหล่นไปจำนวน 13,000 คน ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาทแน่นอน

7 พฤศจิกายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบในหลักการเรื่องการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนนักศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,000 บาท ในส่วนของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ จำนวน 23 แห่ง นักศึกษาจำนวน 13,000 คน ที่ตกหล่นไป

 

ยัน! นศ.ป.ตรีอาชีวะ ได้เงินเยียวยา 2,000 บาท แน่นอน

ยืนยันว่า นักศึกษากลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอน และจะมีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งรัดกระบวนการต่าง ๆ ให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

 

ยัน! นศ.ป.ตรีอาชีวะ ได้เงินเยียวยา 2,000 บาท แน่นอน