svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บอร์ดสปสช. เพิ่ม 4 บริการใหม่ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

07 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

บอร์ดสปสช. เพิ่ม 4 บริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสิทธิประโยชน์บัตรทอง คัดกรอง"ธาลัสซีเมีย - ซิฟิลิส " ในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ ชี้ต้นทุนต่ำกว่าการรักษา

7 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 / 2564 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจำนวน 4 รายการ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่  

 

ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ 4 รายการดังนี้ 

  1. การคัดกรอง ธาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ 
  2. การคัดกรอง ซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์
  3. การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน
  4. บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ 

 

บอร์ดสปสช. เพิ่ม 4 บริการใหม่ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ซึ่งการจ่ายชดเชยบริการจะใช้งบประมาณจำนวน 32,149,500 บาทโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 

นางดวงตา ตันโช ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เพิ่มเติมทั้ง 4 รายการนี้มีการกำหนดเป้าหมายการบริการในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

 

  1. การคัดกรอง ธาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ เป้าหมาย 142,000 ราย งบประมาณ 17,041,500 บาท 
  2. การคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ เป้าหมาย 148,400 ราย งบประมาณ 7,740,000 บาท 
  3. การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน เป้าหมาย 495,300 รายไม่มีงบประมาณและประหยัดค่ายาในระบบ 
  4. บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ เป้าหมาย 245,600 ครั้งงบประมาณ 7,368,000 บาท

 

บอร์ดสปสช. เพิ่ม 4 บริการใหม่ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประทานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการบริการสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ พร้อมกันนี้การมอบ สปสช. พิจารณาประเด็นภาระงบประมาณกรณีต้องตรวจยืนยัน ภายหลังการคัดกรอง รวมถึงการรักษาต่อเนื่อง และการยืนยันตัวตนสามีของหญิงตั้งครรภ์ ที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและซิฟิลิส 

 

ในส่วนของสิทธิประโยชน์รายการที่ 1 บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์พบว่าต้นทุนการตรวจคัดกรองโรคทรสิเมียอยู่ที่ 794 บาทต่อคู่ขณะที่การดูแลผู้ป่วยทาสีมีอาการรุนแรงจะมีต้นทุนการรักษาคนละ 30,000 บาทต่อปี 

 

บอร์ดสปสช. เพิ่ม 4 บริการใหม่ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

 

ในส่วนของสิทธิประโยชน์รายการที่ 2 การคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์พบว่าการตรวจคัดกรองและ รับรักษาก่อนมีบุตร มีต้นทุนต่ำกว่าการตรวจและรักษาเมื่อตั้งครรภ์แล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการคัดกรองอยู่ที่ 130 ถึง 400 บาทต่อครัวเรือนและค่ารักษาอยู่ที่ 1500 บาท ในขณะที่การรักษา ซิฟิลิสแต่กำเนิดหนึ่งคนจะมีต้นทุนการรักษาอยู่ที่ 70,667 บาท ต่อครัวเรือน

 

ในส่วนของสิทธิประโยชน์รายการที่ 3 การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านเป็นรายการที่ไม่มีภาระงบประมาณเนื่องจากผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอาจจะเกิดการตื่นเต้นทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการให้เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตรผู้ป่วยกลับไปตรวจเองที่บ้านเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อประเมินค่าความดันโลหิตที่แท้จริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ โดยทางโรงพยาบาลสามารถนำไปเป็นงบประมาณจัดซื้อเครื่องวัดความดันให้ผู้ป่วยยืมกับไปวัดความดันที่บ้าน

 

บอร์ดสปสช. เพิ่ม 4 บริการใหม่ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

 

ในส่วนของสิทธิประโยชน์รายการที่ 4 บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ (โทร 1600) พบว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนทางสังคมได้ 525 ถึง 10,333 บาทต่อผู้สูบหนึ่งราย ซึ่งต้นทุนความสูญเสียจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ที่ 85,000 บาทถึง 158,000 บาทต่อคน  

 

บอร์ดสปสช. เพิ่ม 4 บริการใหม่ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

logoline