svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กมธ.ศาสนาฯ ลงมติ ร้อง ผบ.ตร. เอาผิด "นัท นิสามณี"

06 พฤศจิกายน 2564
1.6 k

กมธ.ศาสนาฯ ลงมติ เอกฉันท์ เรียก ผบ.ตร. เอาผิด "นัท นิสามณี" แต่งกายเลียนแบบเป็น “พระพุทธเจ้า” ชี้ผิดหลายกระทง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-140,000บาท

6 พฤศจิกายน 2564 จากกรณีที่ "นัท นิสามณีอินฟลูเอนเซอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจ "สะบัดแปรง" ได้ออกมาแต่งตัวแต่งหน้าเป็น "พระพุทธเจ้า" ในวันฮัลโลวีน พร้อมโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ค "Nisamanee Lertvorapong" รวมทั้งเพจ "สะบัดแปรง"  พร้อมระบุข้อความว่า "พส…การทำ Halloween ปีนี้ คือมิติใหม่ สำหรับนัทมาก ไม่ใช่แค่การแต่งผี แต่งเลือดแล้ว คอนเซ็ปลึกลงไปกว่าแค่ลุคว่าต้องใหญ่ต้องอลัง แต่ได้ทำในสิ่งที่แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับคนอื่น" ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง ถึงความไม่เหมาะสม 

กมธ.ศาสนาฯ ลงมติ ร้อง ผบ.ตร. เอาผิด "นัท นิสามณี"

ล่าสุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่รัฐสภาเกียกกาย นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าวานนี้คณะกรรมาธการฯ ได้ประชุมในวาระของ "นัท นิสามณี" ที่แต่งกายเลียนแบบเป็น “พระพุทธเจ้า” ในที่ประชุมไ้ด้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้เชิญ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงาน กสทช. ในวันที่ 11 พ.ย. 64 เพื่อลงความเห็นและกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อนัท นิสามณี
 

สำหรับ "นัท นิสามณี" นั้น กมธ. เห็นว่าเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงลงความเห็นว่าไม่ควรเชิญมาที่ กมธ. อีก ทั้งนี้จากที่ กมธ.ได้รับหนังสือร้องเรียนจากภาคประชาชน ภาคหน่วยงานทางพระพุทธศาสนามาหลายหน่วยงาน และยังทราบว่าขณะนี้ประชาชนชาวพุทธ ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ นัท นิสามณี ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว

กมธ.ศาสนาฯ ลงมติ ร้อง ผบ.ตร. เอาผิด "นัท นิสามณี"

“สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ มาตรา 208 ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายเพชรวรรตกล่าว