โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สามารถจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับผู้ที่จองวัคซีนไว้ วันนี้ ถึง 8 พ.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรกจำนวน 4,400 โดส และทำการส่ง sms ตามลำดับหมายเลขที่ท่านจองไว้ กำหนดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา’ รอบแรก 15 - 20 พ.ย.นี้ ผู้ที่จองวัคซีนไว้สามารถจองวันและเวลาฉีดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พ.ย. เวลา 09.00-18.00 น.

 

  • เลือกวันฉีดวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 15 - 20 พ.ย. 64 และวันที่ 13 – 18 ธ.ค. 64 เวลา 8:00 - 15:00 น.
  • หากไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนตามช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ในรอบถัดไปได้เมื่อมีการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่ม
  • ช่องทางการจองฉีด www.siphhospital.com หรือ Scan QR Code

  •  

ทั้งนี้ ท่านที่ยังไม่ได้สิทธิ์ในรอบนี้ รพ.จะส่ง sms ให้ท่านหากได้รับวัคซีนในรอบต่อๆ ไป

รพ.ศิริราชเปิดจองวันและเวลาฉีด โมเดอร์นา สำหรับผู้ที่จองไว้