สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 กรณีชราภาพที่จะได้รับเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 กรณีชราภาพ แบ่งออกเป็น  เงินบำเหน็จชราภาพ และเงินบำนาญชราภาพ มีรายละเอียดดังนี้

 เงินบำเหน็จชราภาพ (จ่ายก้อนเดียวจบ)

 • เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือผู้ประกันตน มาตรา 39 
 • เป็นผู้ที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน 
 • มีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
 • เป็นผู้ที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

 

การคืน "เงินชราภาพ" มาตรา 33 และมาตรา 39

เงินบำนาญชราภาพ (จ่ายเงินทุกเดือน)

 • เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือผู้ประกันตน มาตรา 39 
 • ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน โดยไม่จำเป็นว่าระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบใน 180 เดือนจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ (กรณีย้ายงาน มีช่วงเวลาที่ไม่ได้จ่ายเงินประกันสังคมแต่รวมกันต้องถึง 180 เดือน)
 • เป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ 
 • ความเป็นผู้ประกันตนมีความสิ้นสุดลง

 

การคืน "เงินชราภาพ" มาตรา 33 และมาตรา 39

ขั้นตอนยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพมีดังนี้

 • กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01) พร้อมลงลายมือชื่อ (ดาวน์โหลดแบบ สปส.2-01 โดยกดที่นี่)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ
 • หรือดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ ซึ่งเป็นช่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราแบบใหม่ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

 

การคืน "เงินชราภาพ" มาตรา 33 และมาตรา 39

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด