ครม.อนุมัติงบกว่า 3,000 ล้านบาทสนับสนุน "วัคซีนโควิด19" สัญญาติไทยในโครงการ ChulaCov19 และวัคซีนใบยา เร่งให้ทำการวิจัยและทดสอบในคนระยะที่ 3 ก่อนขึ้นทะเบียนพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 หรือ Chula cov-19 mRNA ที่ผลิตและวิจัยโดยคนไทย  เพื่อทำการทดสอบในระยะที่ 3 และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนสำหรับการใช้ในภาวะฉุกเฉินประมาณ  2,316 ล้านบาท โดยเป็นการใช้งบจาก พรก.กู้เงิน 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม สำหรับวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการทดสอบ วิจัย และผลิตวัคซีนที่ค้นพบโดยคนไทยนั้น เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการทดสอบและวิจัยในอาสาสมัครระยะที่ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอาหารและยา หรือ อย. ได้กำหนดไว้ โดยกรอบวงเงินที่อนุมัตินั้นยังครอบคลุมการวิจัยและการผลิตวัคซีน พร้อมทั้งทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 เพื่อเตรียมการผลิตสำหรับขึ้นทะเบียน และนำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน

ครม.ทุ่ม 3 พันล้านหนุน "วัคซีนโควิด-19" สัญชาติไทย

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า ครม.ยังเห็นชอบในหลักการโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ ครม. ได้เห็นชอบในหลักการ และพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินที่จะเข้าไปสนับสนุนในขั้นตอนการวิจัย เป็นงบประมาณจำนวน  1,300  กว่าล้านบาท

 

โดยงบประมาณดังกล่าวดำเนินการภายใต้ พรก.กู้เงินในงานด้านการสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้จุฬาฯ เร่งรัดทำการวิจัยและทดสอบในมนุษย์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลอีกครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา และอนุมัติเงินกู้ต่อไป 

ครม.ทุ่ม 3 พันล้านหนุน "วัคซีนโควิด-19" สัญชาติไทย