รองโฆษกฯ ตอบชัด! กลุ่ม "ทบทวนสิทธิ" ประกันสังคม ม.33 เงินต้องเข้า 5,000 บาท ตามสิทธิการเยียวยา 2 เดือน แต่ถ้าใครได้ 2,500 บาท ให้ยื่นเรื่องเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง

รายงานความคืบหน้า กรณี "เช็กสิทธิประกันสังคม ม.33" ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน 5,000 บาท (เดือนแรก 2,500 + เดือนที่สอง 2,500) ตามเงื่อนไขที่ว่าอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม และเป็นกลุ่มที่ยื่น "ทบทวนสิทธิ" ไปก่อนหน้านี้ โดยวานนี้ (3 พ.ย. 64) มีเงินโอนเข้าให้ 2,500 บาท หรือเพียงครึ่งหนึ่งของสิทธิเท่านั้น

 

ประกันสังคม ม.33 ใครเงินเข้าแค่ 2,500 บาท ยื่นเรื่องขอตรวจสอบสิทธิด่วน!

 

 

ทำให้กลุ่ม "ทบทวนสิทธิ" ผู้ประกันตน ม.33 ดังกล่าวเกิดข้อสงสัย ทำไมเงินเข้าไม่ครบ และต้องแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ ลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกประกันสังคม ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นออนไลน์ระบุว่า 

"หากเป็นผู้ประกันตน ม.33 ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่จะต้องได้สิทธิการเยียวยา 2 เดือนนั้น ต้องได้เงินเยียวยา 5,000 บาท หากใครได้ 2,500 บาท สามารถส่งเรื่องไปตรวจสอบอีกครั้ง ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของตนได้ แต่ทั้งนี้ต้องเช็คสเตทเมนต์ของบัญชีตนเองด้วยว่า ก่อนหน้านี้เคยมีเงินเยียวยาก้อนแรกถูกโอนเข้าไปให้หรือยัง" รองโฆษกประกันสังคมกล่าว

 

ประกันสังคม ม.33 ใครเงินเข้าแค่ 2,500 บาท ยื่นเรื่องขอตรวจสอบสิทธิด่วน!

รองโฆษกประกันสังคม ชี้แจงพร้อมอธิบายวิธีตรวจสอบแก้ไข เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. เช็กว่าเป็น ม.33 ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มหรือไม่ และต้องเป็นกลุ่มอาชีพ/กิจการ 9 กิจการ

  • ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กลุ่ม 10 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัดหลัง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยารวมทั้งหมดเป็น 13 จังหวัด
  • กลุ่มอาชีพ/กิจการ 9 กิจการ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง, กิจการที่พัก/โรงแรม, กิจการบริการร้านอาหาร, ศิลปะ ความบันเทิง และสันทนาการ, กิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, กิจการขายส่งและการขายปลีก, กิจการซ่อมยานยนต์, การบริหารและบริการสนับสนุนสาขาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ, กิจการด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 

ประกันสังคม ม.33 ใครเงินเข้าแค่ 2,500 บาท ยื่นเรื่องขอตรวจสอบสิทธิด่วน!

 

2.  ยืนยันว่า ม.33 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องได้ 5,000 ตามสิทธิ

  • แต่ถ้าในกรณีที่ว่า เป็นผู้ประกันตน ม.33 และมีการยื่น "ทบทวนสิทธิ" ไปก่อนหน้านี้ และเพิ่งจะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้ามาให้ในรอบวันที่ 3 พ.ย.64 เป็นงวดแรก ยืนยันว่าจะต้องได้เต็มจำนวน 5,000 บาทในรวดเดียว 
  • หากพบว่าได้เพียง 2,500 บาท สามารถยื่นเรื่องของตรวจสอบสิทธิอีกครั้งได้ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของท่าน
  • และในกรณีบริษัทเดียวกันได้รับโอนเงินเข้ามาเพียง 2,500 ลักษณะนี้อยู่หลายคน ก็ต้องให้ทางบริษัทรวบรวมรายชื่อ,เลขประจำตัวประชาชนของพนักงาน แล้วทำยื่นเรื่องตรวจสอบให้ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของท่าน

 

ประกันสังคม ม.33 ใครเงินเข้าแค่ 2,500 บาท ยื่นเรื่องขอตรวจสอบสิทธิด่วน!

 

3. เช็กสเตทเมนต์ในบัญชี เคยมีเงินเยียวยาเข้าแล้วหรือไม่?

  • เช็คสเตทเมนท์ในบัญชีของผู้ประกันตน ว่าก่อนหน้านี้เคยมีเงินเยียวยาก้อนแรก 2,500 บาท โอนเข้าไปให้แล้วหรือไม่? หากมีการโอนเข้าไปแล้ว ก็แสดงว่าในรอบการโอนวันที่ 3 พ.ย.64 นี้ เป็นการโอนให้ครั้งที่สอง และจะครบวงเงิน 5,000 บาทตามสิทธิ