“ราชทัณฑ์” รับมอบชุดสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโควิด 20,000 ชุด เพิ่มความมั่นคงด้านสุขภาพให้ผู้ต้องขัง ลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 พฤศจิกายน 2564 ณ โถงอาคาร สวทช. ชั้น 1 ถนนโยธี เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมการเสวนา “ความสำเร็จการพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่าง แบบง่ายและรวดเร็ว ช่วยไทยลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ” ภายในงาน กระทรวง อว. โดย สวทช. – พันธมิตร ผลิตและส่งมอบ “ชุดสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสโควิด – 19 แก่กรมราชทัณฑ์ จำนวน 20,000 ชุด จากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ร่วมรับมอบ

“ราชทัณฑ์” รับมอบชุดสกัด RNA เชื้อโควิด 20,000 ชุด

“ราชทัณฑ์” รับมอบชุดสกัด RNA เชื้อโควิด 20,000 ชุด “ราชทัณฑ์” รับมอบชุดสกัด RNA เชื้อโควิด 20,000 ชุด