svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

แจ้งเตือน!! เฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันที่ 3-6 พ.ย.นี้

03 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 3-6 พ.ย.นี้

3 พฤศจิกายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 26/2564 แจ้งว่า จากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัย น้ำป้าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2564 

แจ้งเตือน!! เฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันที่ 3-6 พ.ย.นี้
             

แจ้งเตือน!! เฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันที่ 3-6 พ.ย.นี้
             

 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ให้ระมัดระวังปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น

แจ้งเตือน!! เฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันที่ 3-6 พ.ย.นี้  
             
 และปริมาณน้ำสะสมที่อาจเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2564 และให้อุทยานทุกแห่ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ถ้ำ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถ้าสถานการณ์วิกฤติ ให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด
                   

นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ ทรัพยากรกู้ภัย เครื่องจักรกล กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้รายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบโดยเร่งด่วน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 077 – 275551 หรือ 077 – 275847 และทางวิทยุสื่อสาร "ศูนย์ ปก.สุราษฎร์" ความถี่ 253.775 MH. / 150.150 MHz จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ.

แจ้งเตือน!! เฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันที่ 3-6 พ.ย.นี้

ภาพ/ข่าว โดย: สุวรรณี บัณฑิศักดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี

logoline