กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ อธิบายข้อสงสัยการลงทะเบียน "Thailand Pass" ก่อนเข้าประเทศไทยแบบละเอียดยิบ 18 ข้อ เพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนท่องเที่ยวเปิดประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประเทศไทย มีนโยบาย “เปิดประเทศ” ให้ประชาชนจาก 63 ประเทศพื้นที่ (61 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ) ที่ได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยผู้ขอลงทะเบียนเข้าไทยจะลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass 

 

ล่าสุด เว็บไซต์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลและข้อสงสัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทะเบียน “Thailand Pass” ผ่านเว็บไซด์ กรมการกงศล หลังมีการ “เปิดประเทศ” เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 โดยแบ่งเป็นหัวข้อคำถามคำตอบ ดังนี้


1. Thailand Pass จะเปิดรับลงทะเบียนเมื่อใด ?

 • ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ)

 

แจงยิบ 18 ข้อสงสัย Thailand Pass ลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย คุมเข้มโควิด-19

2. สำหรับการเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 3 รูปแบบ ต้องลงเบียนผ่าน Thailand Pass ใช่หรือไม่ ?

 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน ต้องลงทะเบียน Thailand Pass


3. สามารถใช้ COE ที่ได้รับอนุมัติแล้วเข้าประเทศไทยได้หรือไม่ ?

 • ได้ หากท่านได้รับการอนุมัติ COE แล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ และจะมีสิทธิการเข้าประเทศตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใน 3 รูปแบบ (ยกเว้นการกักตัว, เข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว, กักกันตัวในสถานที่กักกัน)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้เดินทางมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละรูปแบบหรือไม่ โดยในเอกสาร COE จะระบุว่า ผู้ร้องมีสิทธิเข้าประเทศไทยในรูปแบบใดบ้าง

 

แจงยิบ 18 ข้อสงสัย Thailand Pass ลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย คุมเข้มโควิด-19

 

4. ควรทำอย่างไร หาก Certificate of Entry (COE) อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรออนุมัติ ?

 • ถ้าหาก COE ได้รับการอนุมัติลงทะเบียน (pre-approve) แล้ว ท่านสามารถขอ COE ให้เสร็จสิ้นได้ โดยต้องส่งเอกสารส่วนที่เหลือทั้งหมด เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ดำเนินการอนุมัติ COE ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้น คำขอ COE ของท่านจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ถ้าหาก COE ยังไม่ได้รับการ pre-approve ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คำขอ COE ฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

 

5. ผู้ร้องควรลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเป็นเวลาเท่าไหร่ ?

 • ท่านควรลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง

 

แจงยิบ 18 ข้อสงสัย Thailand Pass ลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย คุมเข้มโควิด-19
6. สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหลังจากที่ได้ลงทะเบียน และได้รับ QR Code แล้วได้หรือไม่ ?

 • ไม่สามารถทำได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือรายละเอียดในการลงทะเบียน ท่านจำเป็นจ้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในระบบ Thailand Pass

 

7. สำหรับการเดินทางแบบครอบครัวหรือเป็นกลุ่ม สามารถที่จะส่งเอกสารการเดินทางเป็นแบบกลุ่มได้หรือไม่ ?

 • ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นกรณีเดินทางพร้อมเด็กตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
 • กรณีเดินทางเข้าประเทศโดยไม่กักกันตัว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass

ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว

 • กรณีเดินทางเข้าประเทศผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass

ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว

 

แจงยิบ 18 ข้อสงสัย Thailand Pass ลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย คุมเข้มโควิด-19

 

8. ถ้าหากเด็กที่เดินทางยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถที่จะเดินทางเข้าตามรูปแบบเดียวกับผู้ปกครอง ได้หรือไม่ ?

 • ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักกัน
 • ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme)


9. โรงแรม AQ และ SHA+ คืออะไร ? 

 • โรงแรม AQ คือ โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ AQ และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน
 • โรงแรมและที่พัก SHA+ คือ โรงแรมที่ได้มาตรฐาน “Amazing Thailand Safety and Health Administration” และใช้เป็นโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน

 

แจงยิบ 18 ข้อสงสัย Thailand Pass ลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย คุมเข้มโควิด-19

10. ผู้ร้องสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างอิสระหรือไม่ หากเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านรูปแบบยกเว้นการกักกัน, โปรแกรม Sandbox, รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน ?

 • รูปแบบยกเว้นการกักกัน : ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน
 • รูปแบบ Sandbox : ท่านสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วจะต้องต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน (ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ Sandbox ไม่สามารถเดินทางข้ามพื้นที่ Sandbox ต่าง ๆ ได้ ต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox เฉพาะในจังหวัดที่โรงแรมตั้งอยู่เท่านั้น) ภายหลังจากอยู่ในพื้นที่ Sandbox ครบ 7 วันแล้ว ท่านจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ
 • รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (กรณีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19): ท่านจะต้องได้รับการกักกันให้ครบ 10 วันในโรงแรม, ที่พัก AQ โดยเมื่อครบ 10 วันแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

 

วัคซีน เป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว


11. ระบบ Thailand Pass สามารถใช้ได้ทั้งกับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ บกและทะเลใช่หรือไม่ ?

 • ไม่สามารถทำได้ โดยปัจจุบัน การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass รองรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศเท่านั้น ผู้เดินทางเข้าทางบกหรือทางน้ำต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต, สถานกงสุลใหญ่เพื่อขอ COE


12. ระบบ Thailand Pass จะรองรับทางลงทะเบียนสำหรับการเดินทางทางบกหรือทางทะเลเมื่อไร ?

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาขยายระบบให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางน้ำ


13. ประเทศ/พื้นที่ที่ไม่ใช่หนึ่งในประเทศหรือพื้นที่ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นจากรูปแบบกักกันมีโอกาสที่จะถูกเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่ ?

 • รายชื่อประเทศและพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นการกักกันจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างนี้ หากต้องการเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถทำได้ โดยเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox หรือ Alternative Quarantine โดยขึ้นอยู่กับประวัติการฉีดวัคซีน

 

แจงยิบ 18 ข้อสงสัย Thailand Pass ลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย คุมเข้มโควิด-19


14. จำเป็นต้องยื่นผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ในระบบ Thailand Pass หรือไม่ ?

 • ไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ผู้ร้องจะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยและเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) โดยผู้เดินทางอื่นๆ ที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ของท่านจะต้องเป็นเอกสารฉบับจริง (Hard copy) และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น


15. หากเที่ยวบินไปยังประเทศไทยต้องมีการแวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินในประเทศหรือพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัว จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัวได้หรือไม่ ?

 • ได้ อย่างไรก็ดี การแวะเปลี่ยนเครื่องของท่านต้องใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง และต้องไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว

 

แจงยิบ 18 ข้อสงสัย Thailand Pass ลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย คุมเข้มโควิด-19


16. หากท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศ หรือพื้นที่อื่น โดยไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของไทย จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass หรือไม่ ?

 • ไม่ต้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องมีหลักฐานการประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐและผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่


17. ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลานานเท่าไหร่ ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว ?

 • ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ หรือพื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน (สามารถพำนักอยู่ได้ในหลายประเทศและพื้นที่ในรายชื่อ โดยรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน) ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว


18. หากท่านจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัว เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 21 วัน จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัวได้หรือไม่ ?

 • ได้ โดยท่านจะต้องไม่เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่นอกรายชื่อยกเว้นการกักตัวในช่วงระหว่างที่เดินทางออกจากประเทศไทยและเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ยกเว้นกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องตามเงื่อนไขในคำถามที่พบบ่อยข้อที่ 15) มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว


ขอบคุณข้อมูล : กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพข่าว : สำนักข่าวรอยเตอร์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด