ตรวจสอบได้ที่นี่! อัปเดตล่าสุด ตารางเดินรถไฟ สายไหนเปิดให้บริการ มัดรวมไว้ทั้ง 108 ขบวน "เหนือ-ออก-ใต้-อีสาน-มหาชัย"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัด ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 7 จังหวัด

 

การรถไฟฯ จึงโดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 46 ขบวน ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ 10 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ขบวน สายใต้ 6 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย 10 ขบวน

 

รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางในบางขบวนใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

การรถไฟฯ เพิ่มอีก 46 ขบวน รองรับนักท่องเที่ยว ส่งทั่วไทย

 

โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 108 ขบวนต่อวัน

 • เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 26 ขบวน
 • ขบวนรถเชิงสังคม 82 ขบวน

 

แบ่งตามเส้นทาง

 • สายเหนือ 22 ขบวน
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ขบวน
 • สายใต้ 30 ขบวน
 • สายตะวันออก 16 ขบวน
 • สายมหาชัย 12 ขบวน 
 • สายแม่กลอง 4 ขบวน 

โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่างๆ ดังนี้

 

สายเหนือ

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14  กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)
 • ขบวนรถด่วนที่ 107/108  กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 111/112  กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ

 

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 4 ขบวน   

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208  กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210  กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ

 

การรถไฟฯ เพิ่มอีก 46 ขบวน รองรับนักท่องเที่ยว ส่งทั่วไทย

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21/22  กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 133/134  กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ

 

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 12 ขบวน

 • ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340  กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420  นครราชสีมา - อุบลราชธานี – ลำชี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424  ลำชี - สำโรงทาบ - นครราชสีมา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422  ลำชี - อุบลราชธานี - ลำชี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432  ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย

 

การรถไฟฯ เพิ่มอีก 46 ขบวน รองรับนักท่องเที่ยว ส่งทั่วไทย

สายใต้

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456  ชุมทางหาดใหญ่ - ยะลา – ชุมทางหาดใหญ่  (ไม่มีเดินช่วงนครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช)
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 485/486  กาญจนบุรี - น้ำตก - กาญจนบุรี (ไม่มีเดินช่วงหนองปลาดุก – กาญจนบุรี – หนองปลาดุก)

สายตะวันออก

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ขบวน

 • ขบวนรถพิเศษที่ 997/998  กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ  (ให้บริการตั้งแต่วันที่  6 พฤศจิกายน 2564)

 

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 1 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282  กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ

   

ตารางเดินรถไฟสายตะวันออก

สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 10 ขบวน 

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4308/4309 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4310/4311 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4326/4327 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4328/4329 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 4340/4341 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย

การรถไฟฯ เพิ่มอีก 46 ขบวน รองรับนักท่องเที่ยว ส่งทั่วไทย

การรถไฟฯ เพิ่มอีก 46 ขบวน รองรับนักท่องเที่ยว ส่งทั่วไทย

การรถไฟฯ เพิ่มอีก 46 ขบวน รองรับนักท่องเที่ยว ส่งทั่วไทย

การรถไฟฯ เพิ่มอีก 46 ขบวน รองรับนักท่องเที่ยว ส่งทั่วไทย

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด