svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

“ฟู้ด เดลิเวอรี่” แข่งขันเดือด สู่เป้าหมาย “ Super App”

02 พฤศจิกายน 2564
333

การเติบโตของ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โต 62% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีมูลค่าราว 1.05 แสนล้านบาท

2 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประเมิน มูลค่าตลาด ฟู้ด เดลิเวอรี่ (Food delivery) ของไทยในปี 2021 โดยจะเติบโต 62% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (YOY)  มีมูลค่าราว 1.05 แสนล้านบาท

 

การแข่งขันในธุรกิจฟู้ด เดลิเวอรี่ มีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง โดยงัดกลยุทธ์ต่างๆ เช่น

  • การจัดโปรโมชันส่วนลดแก่ทั้งผู้ใช้บริการ และร้านอาหารจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่
  • การขยายพื้นที่การให้บริการ
  • การเพิ่มรูปแบบการให้บริการในห่วงโซ่อุปทานอาหาร
  • การขยายบริการไป ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจาก Food delivery อย่างเช่น การซื้อสินค้า, การขนส่งสินค้า, การเงิน และการท่องเที่ยว

 

แพลตฟอร์ม ฟู้ด เดลิเวอรี่ หลักๆ ที่มีในไทย

ทั้งหมดนี้จะทำให้การแข่งขันสู่การเป็น Super App จะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น และทวีความรุนแรงกว่าเดิม ทั้งจากแพลตฟอร์ม ฟู้ด เดลิเวอรี่ ที่ขยายบริการไปด้านอื่น ๆ และจากแพลตฟอร์มที่เน้นบริการด้านอื่นที่หันมาให้บริการ ฟู้ด เดลิเวอรี่

ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย EIC คาดว่าธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ในไทยยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

1. การขยายตัวของฐานผู้ใช้บริการใหม่จากความต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการที่ยังมีต่อเนื่อง

2. การเพิ่มขึ้นของการใช้บริการของฐานลูกค้าเดิม

จากพฤติกรรมที่เคยชินมากขึ้น

3. การขยายตลาดการให้บริการไปในธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานร้านอาหาร

 

มูลค่าการตลาดของ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ของไทย

 

กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เติบโตอย่างยั่งยืน คือ

  • แพลตฟอร์ม ฟู้ด เดลิเวอรี่ ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาฐานผู้ใช้บริการ  พาร์ทเนอร์ร้านอาหารและไรเดอร์
  • การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
  • การจัดการด้านกฎระเบียบและด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

แนวทางที่พาร์ทเนอร์ร้านอาหารควรนำไปปรับใช้เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้า ได้แก่

  • การมีสินค้าที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  • การสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
  • การมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างครอบคลุมมากขึ้น

 

ประเภทการให้บริการ ในแต่ละราย

 

ทั้งนี้ภาครัฐอาจเข้ามาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร และไรเดอร์ให้สามารถเข้าสู่แพลตฟอร์ม ฟู้ด เดลิเวอรี่ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับแพลตฟอร์มในการสนับสนุนหรือช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ

 

ทั้งในด้านกฎระเบียบและแนวทางในการเข้าร่วม และให้บริการ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ด้านอัตราค่าบริการและผลตอบแทน/สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม และด้านการจัดทำบัญชีและภาษี ในส่วนของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มอาจเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคพร้อมกับช่วยพัฒนามาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยในการให้บริการ ตลอดจนการกำกับดูแลการแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์ม ฟู้ด เดลิเวอรี่ ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม