svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชย 70%

02 พฤศจิกายน 2564
3.3 k

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน "ว่างงาน-ตกงาน" ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” รับเงินชดเชยว่างงาน 70% สูงสุด 10,500 บาท ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android

"สำนักงานประกันสังคม" ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงาน-ตกงาน จากการที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนรายงานตัว และขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th หรือผ่านระบบมือถือ เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” เพื่อขึ้นทะเบียนว่างงาน 

 

ลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานจัดหางาน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านบริการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานกล่าว 

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชย 70%

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน กรณีลาออก/เลิกจ้าง

1. ลงทะเบียนออนไลน์ ในการขอคืนเงินประกันสังคม (เงินชดเชย) สามารถลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บกรมการจัดหางาน https://empui.doe.go.th/auth/index ก่อน แล้วค่อยยื่นเอกสารว่างงานประกันสังคม *ต้องทำภายใน 30 วัน สามารถได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือ

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชย 70%

 

2. ระบบจะสอบถามว่าใช้จากทีบ้านหรือใช้จากสำนักงานประกันสังคม ถ้าทำจากที่บ้านก็กดเลือก “ดำเนินการต่อ” ได้เลย ระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อย

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชย 70%

3. ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก แต่ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วก็ข้ามขั้นตอนลงทะเบียนไปข้อ 8 ได้เลย หากยังกดเลือก ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

4. ระบบจะแสดงข้อตกลงในการใช้บริกร หลังจากอ่านข้อมูลแล้วก็กต ยอมรับและเข้าใช้งาน แล้วกดชั้นตอนถัดไป

5. ระบบจะให้กรอกชื่อ นามสกุล, วันเดือนปิ้เกิด และเลขบัตรประชาชน รวมถึงเลขหลังบัตรประชาชน

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชย 70%

6. หลังจากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมดังนี้

 • อัปโหลดรูปภาพหน้าตรงที่สวมชุดสุภาพ
 •  กรอกรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานครั่งต่อไป
 •  กรอก E-mail ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

7. กดลงทะเบียน จะเป็นอันเสร็จสั้นขั้นตอนแรก ในการสมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งว่า “คุณต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เพื่อออกหนังสือรับรอง” ให้กดที่ปุ่ม “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชย 70%

8. ระบบจะพาเข้าสู่หน้า ขั้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ระบบจะให้กรอกข้อมูลดังนี้

 • อาชีพที่เราต้องการทำงาน
 • จังหวัดที่เราต้องการทำงาน
 • วุฒิการศึกษา เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้เลือนไปด้านล่าง จะมีปุ่ม “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

9. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้เลื่อนไปด้านล่าง จะมีปุ่ม “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชย 70%

10. ระบบจะออกเอกสารเป็น “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” ซึ่งเป็นหนังสือรับรองว่าเราว่างงานจริง เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน 

11. ปริ้นเอกสารในข้อ 10 เพื่อนำไปที่สำนักงานประกันสังคมประจำแต่ละจังหวัด

 

ขั้นตอนต่อไปคือการเดินทางไป ยังสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน เพื่อยืนขอเงินชดเชย โดยใช้เอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แบบฟอร์ม สปส 2-01/7กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • สาเหตุของการออกจากงาน
 • ชื่อสถานที่ทำงาน/วันเดือนปีที่ออกจากงาน/ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาสมุดบัญชีที่เป็นของผู้ว่างงานที่ลงทะเบียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  
 • หากมีหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน ให้นำติดไปด้วย

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ว่างงาน-ตกงาน รับเงินชดเชย 70%

 

ผู้ "ว่างงาน-ตกงาน" รับเงินชดเชย 70% สูงสุด 10,500 บาท

- กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

- กรณีลาออกเอง หรือ หมดสัญญาจ้างงาน ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

 

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน (คลิก)