รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยกเลิก นำเข้า "Moderna" วัคซีนบริจาค จากโปแลนด์ จำนวน 3 ล้านโดส หลัง กระทรวงการต่างประเทศ แจงระเบียบ พร้อมนำเข้าเอง 5 ล้านโดส สิ้นปีนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 พฤศจิกายน 2564 รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจยุติการรับมอบวัคซีน "Moderna" บริจาค จากโปแลนด์ จำนวน 3 ล้านโดส ออกไปก่อน ภายหลังจากที่ กระทรวงต่างประเทศ มีหนังสือตอบกลับโรงพยาบาล ถึงระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ แต่หลังจากนี้จะสั่งซื้อวัคซีน "Moderna" จำนวน 5 ล้านโดส เพื่อใช้ฉีดเป็นเข็ม 3 รวมถึงเข็ม 1 และ 2 ให้กับประชาชน ภายในสิ้นปีนี้ จาก 2 บริษัท ซึ่งไม่ใช่บริษัทซิลลิค ฟาร์มา แต่จะให้บริษัทซิลลิคฯ เป็นผู้ขนส่ง กระจายวัคซีนให้ ส่วนวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยีใหม่ ทางโรงพยาบาลจะสั่งซื้อในปีหน้า

รพ.สนามธรรมศาตร์ฯ

ทั้งนี้ วัคซีนบริจาคจำนวน 3 ล้านโดส นั้น ​องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้ช่วยนำเข้าวัคซีน "Moderna" จำนวน 3 ล้านโดส ซึ่งเป็นวัคซีนบริจาคจากประเทศโปแลนด์ โดยประสานกับทาง นพ.บุญ วนาสิน หรือ "หมอบุญ" ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนจากแหล่งผลิต และ การขนส่ง ฯลฯ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการเข้าถึงวัคซีนของคนไทย โดยเฉพาะวัคซีน mRNA โดยมีกำหนดส่งมอบวัคซีน "Moderna" ปลายเดือน ต.ค.2564

นพ.บุญ วนาสิน

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยกเลิกนำเข้า โมเดอร์นา 3 ล้านโดส จากโปแลนด์

โดยเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเอกสารถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์ ระบุว่า ไม่ใช่การบริจาคในลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับแจ้งเรื่องการบริจาคดังกล่าว ผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการ จากการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ หรือสถานเอกอัครรราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย จึงเห็นว่า การติดต่อโดยตรงระหว่างหน่วยงานผู้บริจาควัคซีนของโปแลนด์ และหน่วยงานผู้บริจาควัคซีนในไทยจะเหมาะสมกว่า

 

กระทรวงการต่างประเทศแนะนำว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจพิจารณาหารือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการนำวัคซีนดังกล่าวเข้าประเทศไทย เนื่องจาก การบริจาควัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Pfizer จากมิตรประเทศให้รัฐบาลไทยที่ผ่านมา บริษัทวัคซีนต้องให้ความยินยอมด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงอาจพิจาณาแนวปฏิบัติในการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาในครั้งนี้โดยถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง

 

ทั้งนี้ เพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้โพสต์แจงการยกเลิกนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา(วัคซีนบริจาค) จากโปแลนด์ สรุปได้ว่า 

ผู้แทนที่มธ.มอบหมายได้ติดต่อประสานกันกับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ ซึ่งได้แสดงความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในนามของหน่วยงานมายังธรรมศาสตร์โดยตรง เพื่อที่จะบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบวัคซีน จัดหาผู้ขนส่ง ประกันภัยการขนส่งและค่าใช้จ่ายในเรื่องโลจิสติคจากคลังเก็บวัคซีนไปยังสนามบินและค่าขนส่งมายังกรุงเทพ ตลอดทั้งค่าประกันภัยความรับผิดในเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นเอง โดยได้มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกับสถานทูตไทยในวอร์ซอร์ให้ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น

 

ภาคเอกชนผู้แทนธรรมศาสตร์ได้ติดต่อประสานงานในเรื่องการได้รับการอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน การติดต่อเรื่องการจัดส่งวัคซีนทั้งในประเทศโปแลนด์และการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทย การติดต่อผู้รับผิดชอบดูแลเก็บรักษาและจัดส่งวัคซีนในประเทศ ตลอดทั้งการจัดจ้างผู้ตรวจสอบวัคซีนไปตรวจรับรองวัคซีนที่โปแลนด์ ตลอดถึงการประกันภัยผลข้างเคียงของวัคซีนในประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว และในเบื้องต้นได้ติดต่อจองเครื่องบินกับสายการบินระหว่างประเทศ โดยได้กำหนดวันขนส่งออกจากสนามบินในโปแลนด์ไว้ในวันที่ 28 ตุลาคม

 

ธรรมศาสตร์ได้รับการประสานจากหน่วยงานผู้บริจาคว่า ฝ่ายผู้บริจาคประสงค์จะให้รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาลแจ้งแสดงเจตนาจะรับบริจาค Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสดังกล่าวไปยังรัฐบาลโปแลนด์หรือสถานทูตโปแลนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าวจากรัฐบาลโปแลนค์ ธรรมศาสตร์จึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยประสานการดำเนินการดังกล่าวให้โดยการออกจดหมายยืนยัน โดยได้แจ้งกับผู้แทนของกระทรวงชัดเจนว่า หน้าที่ในการตรวจรับรองวัคซีนและการดำเนินการขนส่งและประกันภัย จะเป็นความรับผิดชอบดำเนินการของธรรมศาสตร์เอง

 

หลังจากนั้นธรรมศาสตร์ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกระทรวงต่างประเทศว่า เมื่อธรรมศาสตร์ซึ่งมีอำนาจดำเนินการได้ตามข้อบังคับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เป็นผู้เจรจาตกลงกับหน่วยงานของรัฐในโปแลนด์อยู่แล้ว เห็นควรให้ธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเองต่อไป และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพวัคซีน ธรรมศาสตร์ควรจะหารือกับกรมควบคุมโรคของประเทศไทยโดยตรง

 

เมื่อไม่สามารถได้รับจดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งยืนยันการยินดีรับบริจาค ไปยังรัฐบาลโปแลนด์โดยตรง เพื่อรับรองการประสานงานกับธรรมศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยภายในวันที่ 31 ตุลาคม ธรรมศาสตร์จึงไม่สามารถยืนยันสถานะของตัวเองว่าเป็นตัวแทนในการรับบริจาคในนามของรัฐบาลไทยได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้น การเจรจาติดต่อ และการทำความตกลงในเรื่องวัคซีน Moderna ที่จะขอรับบริจาคจากโปแลนด์ในครั้งนี้ จึงจำต้องยุติลง และสำนังานสำรองทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโปแลนด์ คงจะดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนที่Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสนี้ ตามที่เห็นสมควรต่อไป