แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด Moderna งวดแรก จำนวน 560,000 โดส ให้แก่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) แล้ว เพื่อจัดส่งวัคซีนให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 พฤศจิกายน 2564 ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนโควิด Moderna ที่ได้จัดส่งมางวดแรก จำนวน 560,000 โดส ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะทยอยส่งมอบเพื่อให้ครบจำนวน 1.9 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ได้รับการยืนยันจาก Moderna สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส คาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทฯ ขอยืนยันที่จะนำเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการวัคซีนมาสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลเอกชน ในการส่งเสริมแผนการฉีดวัคซีนโควิดของประเทศต่อไป

Moderna ล็อตแรก 5.6 แสนโดส ถึงไทยแล้ว ที่เหลือทยอยมาสิ้นปี

ด้าน พักตร์นลิน บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ จะนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและกระจายเวชภัณฑ์ยา รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านซัพพลายเชนและการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิจำเพาะ รักษาคุณภาพของวัคซีนโควิด Moderna ที่ -20 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด

Moderna ล็อตแรก 5.6 แสนโดส ถึงไทยแล้ว ที่เหลือทยอยมาสิ้นปี

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า ได้รับมอบหมายในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนทางเลือก อภ. ต้องขอขอบคุณสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ที่ร่วมกันผลักดันให้ประชาชนได้มีวัคซีนนี้เกิดขึ้น 

“นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด องค์การเภสัชกรรมได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการในทุกภารกิจ ทั้งด้านยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆ ช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป” ภญ.ศิริกุลกล่าว

ทั้งนี้ วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนยังคงมีความต้องการสูง จากผลการทดลองทางคลินิกในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิดได้สูงถึง 94% ในกลุ่มผู้ใหญ่ ในขณะที่การรวบรวมผลประสิทธิภาพจากการใช้จริงในการฉีดให้แก่ประชาชนทั่วไป สามารถลดความเสี่ยงการเชื้อได้ 91% เมื่อได้รับวัคซีนครบ 2 โดส และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีต่อการยับยั้งสายพันธุ์เดลตา