ภูเก็ต - โรงเรียนประถมศึกษาในภูเก็ตที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนแบบออนไซต์ โดยสลับวันเรียนระหว่างเด็กที่มีเลขประจำตัวเป็นคู่กับเลขคี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในกว่า 40 โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ที่เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกของปีการศึกษาที่ 2/2564 โดยผู้ปกครองได้ทยอยนำบุตรหลานมาส่งที่บริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นักเรียนทุกคนก่อนที่จะเข้าโรงเรียน โดยมีนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลอดจนคณะครูมาคอยสังเกตการณ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่เด็กๆ ก็มีใบหน้ายิ้มแย้ม และปฏิบัติตามมาตรการที่คุณครูกำหนด
รร.ประถมภูเก็ตเปิดเรียนแบบออนไซต์สลับวันเรียน รร.ประถมภูเก็ตเปิดเรียนแบบออนไซต์สลับวันเรียน

รร.ประถมภูเก็ตเปิดเรียนแบบออนไซต์สลับวันเรียน

นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า ในภาพรวมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต มี 49 โรงเรียน ซึ่งได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว และจะมีการเปิดเรียนแบบออนไซต์ก่อนจำนวน 48 โรง เหลือเพียง 1 โรงเรียนที่เปิดการสอนในระบบออนไลน์ และจะเปิดออนไซต์ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในวันนั้นได้มีการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของแต่ละโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น อนามัยสิ่งแวดล้อม ความสะอาด ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมอย่างเข้มงวดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบว่า ได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอน มีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสลับกันมาเรียนเพื่อลดความแออัด และจะมีการทดสอบเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะมาพิจารณากันอีกครั้งก่อนที่จะเปิดเต็มระบบต่อไป
รร.ประถมภูเก็ตเปิดเรียนแบบออนไซต์สลับวันเรียน รร.ประถมภูเก็ตเปิดเรียนแบบออนไซต์สลับวันเรียน

รร.ประถมภูเก็ตเปิดเรียนแบบออนไซต์สลับวันเรียน

ขณะที่นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีความพร้อม 100 % ซึ่งก่อนจะเปิดเรียนได้มีการตรวจสอบมาตรการซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจ แม้ว่าจะเปิดออนไซต์แต่ยังไม่เต็ม 100% โดยจะมีการสลับวันเรียนระหว่างนักเรียนที่มีเลขประจำตัวเป็นเลขคู่กับเลขคี่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีนักเรียนเข้าเรียนวันละประมาณ 1,000 คน จากนักเรียนทั้งหมดกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงเรื่องการเว้นระยะห่าง โดยจะมีคุณครูคอยดูแลตลอดเวลา เพื่อประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร จากนั้นอาจจะเปิดเต็ม 100% ต่อไป

รร.ประถมภูเก็ตเปิดเรียนแบบออนไซต์สลับวันเรียน

ภาพ / ข่าว โดย : สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต