โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เปิดเรียน On-site เป็นวันแรก หลังปิดเรียนนานนับปีจากสถานการณ์โควิด-19 หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เห็นชอบให้สถานศึกษา 3 แห่ง เปิดเรียนได้ 1 พ.ย.นี้ โดยรมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันนี้ด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เปิดเรียน On-site เป็นวันแรก พร้อมกับโรงเรียนขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง ที่กลับมาเปิดแบบ On-site คือ โรงเรียนหลักสี่พิพิฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (สพม.สคสส.)

 

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของโควิด-19 นักเรียนต้องปิดเรียนยาวนานที่สุด ตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.2563 ถึง 1 พ.ย.2564 

 

โดยวันนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 วันแรก และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

โดยที่โรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมระบบคัดกรอง และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกับตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

 

จากนั้นจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สุมทรสาคร โดยจะเข้าไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์

รมว.ศึกษาฯตรวจเยี่ยม รร.สมุทรสาคร เปิดเรียน On-site วันแรก
 

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้ฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชุดสุดท้ายนี้ รวมแล้วนักเรียนได้รับวัคซีน 2,759 คน จากนักเรียน ม.1-ม.6 ทั้งหมด 3,034 คน หรือร้อยละ 90.94 ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาเปิดเรียนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ว่า โรงเรียนที่มีครูและนักเรียนอายุ 12-18 ปี ต้องฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 85

 

นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ชี้แจงว่า นักเรียนที่ไม่สมัครใจฉีดวัคซีน จะกลับเข้าชั้นเรียนได้โดยเท่าเทียมกันและปลอดภัย ทางโรงเรียนได้เตรียมการตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit (ATK) รองรับไว้ด้วย 

 

ส่วนการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมาเรียนแบบสลับสัปดาห์ ตามการแบ่งกลุ่ม A-B หรือแบ่งครึ่งหนึ่งเรียนที่โรงเรียน อีกครึ่งเรียนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์
รมว.ศึกษาฯตรวจเยี่ยม รร.สมุทรสาคร เปิดเรียน On-site วันแรก

ภายในโรงเรียนยังดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะห่าง จัดห้องเรียนไม่เกินห้องละ 23 คน มีจุดล้างมือ การประเมินความพร้อม การจัดการสอน รวมถึงแผนเผชิญเหตุหากพบบุคลากรและนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูง

 

สัปดาห์แรกของการเข้าเรียนของนักเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B จะมีการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ทั้งหมด 100% จากนั้นจะเป็นสุ่มตรวจนักเรียนที่มาโรงเรียน 10 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในรั้วโรงเรียน

รมว.ศึกษาฯตรวจเยี่ยม รร.สมุทรสาคร เปิดเรียน On-site วันแรก

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด