"เปิดโรงเรียน" วันแรก พ่อแม่ผู้ปกครองคงกังวล เป็นห่วงลูกๆ เพื่อความอุ่นใจ มาช่วยกันจัดกระเป๋าเตรียมความพร้อมให้ลูกป้องกันห่างไกลจากเชื้อโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 พ.ย. เปิดโรงเรียนวันแรก ต้องเตรียมตัว และป้องกันการติดเชื้อไวรสโควิด-19 อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34)

 

อยู่ที่โรงเรียน ต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

 • Distancing เว้นระยะห่าง
 • Mask wearing สวมหน้ากาก
 • Hand washing ล้างมือ
 • Testing คัดกรองวัดไข้
 • Reducing ลดการแออัด
 • Cleaning ทำความสะอาด

 

จัดกระเป๋า ไปโรงเรียนวันแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 

พร้อมปฏิบัติ ตาม 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเข้มข้น คือ

 1. Self-care ดูแลตนเอง
 2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
 3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
 4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
 5. Check สำรวจตรวจสอบ
 6. Quarantine กักกันตัวเอง

จัดกระเป๋า ไปโรงเรียนวันแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 

สิ่งที่ควรมีในกระเป๋านักเรียน เพื่อเอาตัวรอดจากโควิด-19

 • หน้ากากอนามัยสำรอง
 • ถุงเก็บ/ถุงทิ้ง
 • ทิชชูแบบแห้งและเปียก
 • เจล หรือแอลกอฮอล์
 • กระติกน้ำ และช้อนส้อมส่วนตัว