ทีมกรุ๊ป เตือนภาคใต้เจอสภาพอากาศแบบลานินญ่า ทำให้มีฝนมาก น้ำมากกว่าปีปกติ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ไปจนถึงสิ้นฤดูฝนของภาคใต้ จึงต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มเลื่อนไหล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 ตุลาคม 2564 คุณณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) TEAMG หรือ ทีมกรุ๊ป ซึ่งมีประสบการณ์ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการน้ำมากกว่า 30 ปี วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศแบบลานินญ่า (ฝนมากน้ำมาก) ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งสำหรับประเทศไทยจะมีผลที่ทำให้มีฝนมากน้ำมากกว่าปีปกติ ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ไปจนถึงสิ้นฤดูฝนของภาคใต้ จึงต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มเลื่อนไหลในพื้นที่เชิงเขา การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่สองตลิ่งแม่น้ำ และเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ มีท่อลอด ท่อระบายน้ำ หรือสะพานที่มีขนาดเล็ก มีขนาดไม่เพียงพอในการระบายน้ำไว้ด้วย

ทีมกรุ๊ปเตือนภาคใต้ เจอ"ลานินญ่า"ฝนมาก ดินโคลนถล่ม

ทีมกรุ๊ปเตือนภาคใต้ เจอ"ลานินญ่า"ฝนมาก ดินโคลนถล่ม

ข้อมูลอ้างอิงจาก NOAA : 
(1) ปัจจุบันภูมิอากาศอยู่ในสภาวะลานินญ่า(ฝนมากน้ำมาก) ได้เริ่มขึ้นแล้ว และการพัดของกระแสลมมีลักษณะสอดคล้องกับสภาวะลานินญ่า
(2) อุณหภูมิของผิวน้ำทะเล ณ จุดต่างๆ ในเขตศูนย์สูตรในตอนกลางและด้านตะวันออกตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีปกติ
(3) ภูมิอากาศสภาวะลานินญ่า(ฝนมากน้ำมาก)นี้ มี,โอกาส 87% ที่จะเกิดต่อเนื่องไปในเดือนธันวาคม 2564 ไปถึงกุมภาพันธ์ 2565 ด้วย
ทีมกรุ๊ปเตือนภาคใต้ เจอ"ลานินญ่า"ฝนมาก ดินโคลนถล่ม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด