svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

หมอประสิทธิ์ห่วงแรงงานลักลอบเข้าไทย ย้ำ 3 ข้อ การ์ดห้ามตกหลังเปิดประเทศ

31 ตุลาคม 2564

หมอประสิทธิ์ ย้ำเปิดประเทศจะปลอดภัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลักที่จะหย่อนยานไม่ได้ ทั้งการเพิ่มจำนวนผู้รับวัคซีน มาตรการติดตามควบคุมกำกับดูแลต่างๆ และมาตรการส่วนบุคคล ห่วงแรงงานลักลอบเข้าไทย หากจับกุมได้ต้องเร่งฉีดวัคซีน

31 ตุลาคม 2564 หลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 ทำให้ขณะนี้คนไทยบางส่วนกำลังกังวลกับเรื่องเปิดประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจาก 46 ประเทศ การเปิดจังหวัดนำร่อง 17 จัง รวมทั้งการเปิดภาคเรียนและสถานบันเทิง ล่าสุด นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า หากดูสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ จะพบว่าต่างกับ 2-3 เดือนที่ผ่านมา เป็นเพราะว่าประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น ทำให้อัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลดลง และทั่วโลกเองก็คาดการณ์ว่า ท้ายที่สุดโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดใหญ่

หมอประสิทธิ์ห่วงแรงงานลักลอบเข้าไทย ย้ำ 3 ข้อ การ์ดห้ามตกหลังเปิดประเทศ

อย่างไรก็ตาม นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง และผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ก็ยังคงต้องเข้มมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยแนะ 3 ข้อปฏิบัติ คือ

  • 1.ลดความรุนแรงด้วยการฉีดวัคซีน โดยขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนของไทยภาพรวม 73 ล้านโดส และมีการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และสม่ำเสมอ ส่วนนี้ถือว่าทำได้ดี ช่วยลดอัตราป่วยหนัก และเสียชีวิต
  • 2.ลดความรุนแรงด้วยการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด มีมาตรการตรวจสอบผู้เดินทางจาก 42 ประเทศมาตั้งแต่ต้นทางก่อนขึ้นเครื่อง และมีการตรวจ RT-PCR และต้องกำหนดมาตรการกำกับดูแลใน 17 จังหวัดนำร่องอย่างเคร่งครัด หากพบการป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  อย่ารีรอ ต้องหยุดกิจกรรมนั้นทันที
  • 3.มาตรการส่วนบุคคลก็ต้องเคร่งครัด ห้ามมีการหย่อนยานเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ มีระยะห่าง และรับวัคซีนให้ครบ ส่วนการเปิดสถานบันเทิง นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ยอมรับว่ามีความเสี่ยง เพราะเป็นสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท และพฤติกรรมคนดื่ม ไม่มีใครสวมหน้ากาก หรือนั่งกอดอกอยู่แล้ว ทุกคนต้องดื่มและพูดคุย ดังนั้นหวังว่าบทเรียนในสถานบันเทิงจะเป็นเครื่องเตือนใจ และพื้นที่ที่กำกับดูแล ต้องเคร่งครัดด้วย

หมอประสิทธิ์ห่วงแรงงานลักลอบเข้าไทย ย้ำ 3 ข้อ การ์ดห้ามตกหลังเปิดประเทศ  

ทั้งนี้ เชื่อว่าหลังจากเปิดประเทศไม่เกิน 1 เดือน หรือในเดือนพฤศจิกายน จะรู้ผลว่ามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนเกณฑ์การจะกลับมาปิดหรือหยุดกิจกรรมในพื้นที่นั้น จะดูเรื่องของจำนวนผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต หากการรักษาเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลก็ต้องหยุดทันที แต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงหรือเหมือนที่ผ่านมา พร้อมยกตัวอย่างในประเทศสิงคโปร์ ที่เมื่อมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ก็ยังไม่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพราะการหยุดยาวจะเป็นการทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมาประสบการณ์ของไทย ตั้งแต่มีโควิด ไทยมีการเปิด-ปิดเมืองรวมแล้ว 6 ครั้ง และครั้งแรกผ่อนแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนจะมีการฉลองเทศกาลปีใหม่ 2565 หรือไม่ ก็ต้องรอผลการติดเชื้อในเดือน พ.ย. ก่อน

หมอประสิทธิ์ห่วงแรงงานลักลอบเข้าไทย ย้ำ 3 ข้อ การ์ดห้ามตกหลังเปิดประเทศ