background-defaultbackground-default

ตม.เปิด 35 ช่องตรวจ สำรองอีก 14 ช่องเข้าเสริม พร้อมจนท.ต้อนรับ ตรวจเอกสารการันตีปลอดโควิดจากประเทศต้นทาง พ้นด่านพิธีตม.ไม่เกิน 2 นาที ก่อนหิ้วกระเป๋า เช็คอินโรงแรมได้ทันที ทุกสิ่งพร้อม รับมือการเปิดประเทศ ตามนโยบาย รัฐบาล ที่จะเริ่ม 1 พ.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รองผูับัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ( รอง ผบช.สตม.) ในฐานะ โฆษก ตม. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประทับตรารับบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง ได้เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เข้า-ออก ของผู้โดยสาร โดยความพร้อมในด้านกำลังพล เจ้าหน้าที่ตรวจประทับลงตราบุคคลเข้าเมืองไว้ 35 ช่องตรวจในฝั่งตะวันตกของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นส่วนที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 46 ประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 พ.ย.นี้

 

ทั้งยัง มีการสำรองกำลังเจ้าหน้าที่ไว้อีก 14 ช่องตรวจ เตรียมพร้อมที่จะเข้าเสริมทันทีหากเจ้าหน้าที่ชุดแรกไม่เพียงพอ พร้อมทั้งมีการทดสอบระบบการบันทึกข้อมูลของผู้เดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด ข้อมูลอัตลักษณ์ บุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ บุคคลผู้มีหมายจับ และรวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมควบคุมโรค เนื่องจากด่านแรกที่นักท่องเที่ยวต้องเจอก็คือ ด่านควบคุมโรค มีการตรวจวัด อุณหภูมิร่างกาย ตรวจเอกสารการตรวจโรคโควิด -19 ( RT-PCR Test ) จากประเทศต้นทาง มีการตรวจการรับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดหรือไม่ รวมทั้งการตรวจว่ามี ประกันสุขภาพมูลค่า 50,000 เหรียญ USD หรือไม่ มีการจองโรงแรมที่เข้าร่วมในโครงการหรือไม่

เมื่อผ่านด่านของกรมควบคุมโรค  จากนั้น นักท่องเที่ยว จะต้องเข้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง ตม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยว เข้าช่องตรวจให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 นาทีต่อคน เมื่อตรวจประทับลงตราผ่านเข้าเมืองเเล้ว จึงจะไปรับกระเป๋าแล้วเดินออกจากสนามบิน ไปขึ้นรถโดยสารเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก 

 

การเดินทางมาถึงโรงแรมในครั้งนี้ จะไม่ต้องกันตัว 14 วัน ซึ่งเมื่อเป็นที่พักที่มีการจองมาแล้วล่วงหน้า จะมีการตรวจโรคโควิด-19 ด้วยวิธี( RT-PCR Test ) และรอผลตรวจ 1 คืน เมื่อผลตรวจเป็นลบ ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาล ส่วนนักท่องเที่ยวนอกเหนือจาก 46 ประเทศตามที่รัฐบาลกำหนดนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามระเบียบต่อไป

 

ข้อกังวลสำหรับคนไทยที่เดินทางไปยังประเทศไม่ครบ 21 วันในเขต 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาลนั้นสามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าคนไทยท่านนั้นเดินทางออกนอกเขต 46 ตามประกาศของรัฐบาล และเดินทางเข้าไปยังเขตประเทศ 46 ประเทศ เพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทยจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศเขต 46 ประเทศเกิน 21 วัน ถ้าอยูไม่ครบ 21 วัน เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน

สำหรับ Visa On arrival ( VOA ) การขอวีซ่าท่องเที่ยวหน้าด่าน สำหรับ 17+1 ประเทศนั้น ได้เปิดใช้แล้วแต่ในทางปฎิบัติแล้ว ไม่สามารถทำได้เพราะยังไงนักท่องเที่ยวผู้เดินทางยังคงต้องติดต่อ สถานทูตหรือ กงศุล เพื่อขอ COE เนื่องจากการเดินทางเข้าประเทศในช่วงนี้ยังต้องมีเอกสารอื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกเหนือจากวีซ่า เข้าเมืองปกติ และขอให้ติดตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลที่จะประกาศลดหรือเพิ่มเงื่อนไขการเข้าเมืองต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด