svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ตม. เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

30 ตุลาคม 2564

ตม. เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ ส่วนคนไทยที่เดินทางไปยังประเทศไม่ครบ 21 วัน ในเขต 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาล สามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว

     วันที่ 30 ต.ค. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดประเทศว่า ทาง ตม. ได้เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เข้า-ออก ของผู้โดยสาร สำหรับเรื่องของกำลังพลเจ้าหน้าที่ตรวจประทับลงตราบุคคลเข้าเมืองนั้น เบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมไว้ 35 ช่องตรวจในฝั่งตะวันตกของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นส่วนที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 46 ประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว

    นอกจากนี้ยังมีการสำรองกำลังเจ้าหน้าที่ไว้อีก 14 ช่องตรวจเตรียมพร้อมที่จะเข้าเสริมทันทีหากเจ้าหน้าที่ชุดแรกไม่เพียงพอ ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 พ.ย.นี้ตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 46 ประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว พร้อมทั้งมีการทดสอบระบบการบันทึกข้อมูลของผู้เดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด ข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ บุคคลผู้มีหมายจับ และรวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมควบคุมโรค เนื่องจากด่านแรกที่นักท่องเที่ยวต้องเจอก็คือด่านควบคุมโรค มีการตรวจวัด อุณหภูมิร่างกาย ตรวจเอกสารการตรวจโรคโควิด -19 ( RT-PCR Test )จากประเทศต้นทาง มีการตรวจการรับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดหรือไม่รวมทั้งการตรวจว่ามี ประกันสุขภาพมูลค่า 50,000 เหรียญ USD หรือไม่ มีการจองโรงแรมที่เข้าร่วมในโครงการหรือไม่ 
 

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม.

     เมื่อผ่านด่านของกรมควบคุมโรคแล้วก็จะมาที่ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองที่จะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวให้เข้าช่องตรวจ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 นาทีต่อคนเมื่อตรวจประทับลงตราผ่านเข้าเมืองเเล้ว จึงจะไปรับกระเป๋าแล้วเดินออกจากสนามบินไปขึ้นรถรับส่งไปยังโรงแรมที่พักโดยไม่ต้องกันตัว 14 วันเมื่อถึงโรงแรมที่พักที่มีการจองมาแล้วล่วงหน้าจะมีการตรวจ โรคโควิด-19 ด้วยวิธี( RT-PCR Test ) และรอผลตรวจ 1 คืน   

     เมื่อผลตรวจเป็นลบ ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาลสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจาก 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาลสำหรับนักท่องเที่ยวนอกเหนือจาก 46 ประเทศตามที่รัฐบาลกำหนดนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามระเบียบต่อไป

ตม. เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้
 

     ส่วนข้อกังวลสำหรับคนไทยที่เดินทางไปยังประเทศไม่ครบ 21 วันในเขต 46 ประเทศตามประกาศของรัฐบาลนั้น สามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว  แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าคนไทยท่านนั้นเดินทางออกนอกเขต 46 ตามประกาศของรัฐบาล และเดินทางเข้าไปยังเขตประเทศ 46 ประเทศเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทยจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศเขต 46 ประเทศเกิน 21 วัน ถ้าอยูไม่ครบ 21 วัน เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน 

     สำหรับ Visa On arrival ( VOA )  การขอวีซ่าท่องเที่ยวหน้าด่าน สำหรับ 17+1 ประเทศนั้น ได้เปิดใช้แล้วแต่ในทางปฎิบัติแล้ว ไม่สามารถทำได้เพราะยังไงนักท่องเที่ยวผู้เดินทางยังคงต้องติดต่อ สถานทูตหรือ กงศุล เพื่อขอ COE เนื่องจากการเดินทางเข้าประเทศในช่วงนี้ยังต้องมีเอกสารอื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกเหนือจากวีซ่า เข้าเมืองปกติ และขอให้ติดตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลที่จะประกาศลดหรือเพิ่มเงื่อนไขการเข้าเมืองต่อไป

ตม. เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้