svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ม.พะเยาปูพรมตรวจโควิดเชิงรุก“นิสิต-บุคลากร”

30 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด แบบ RT-PCR โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย เป็นนิสิตและประชาชนทั่วไป จำนวน 970 คนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหน้ามหาวิทยาลัย พร้อมวางแผนป้องกันการระบาดอย่างเร่งด่วน ระบุมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสมกว่า 152 คน

             เมื่อวันที่ 30 ต.ค 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ระดมทีมแพทย์และพยาบาล ทำการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ โควิด-19 แบบ RT-PCR โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย เป็นนิสิตและประชาชนทั่วไป ที่ไปยังเขตพื้นที่เสี่ยงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงวันที่ 21 - 28 ต.ค 64 ที่ผ่านมา โดยใช้บริเวณ ลานจอดรถลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ฯ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจุดตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR โดยมีผู้เข้ารับการตรวจเชื้อจำนวนทั้งหมด 970คน

 

ม.พะเยาปูพรมตรวจโควิดเชิงรุก“นิสิต-บุคลากร”

            ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้นิสิตและประชาชนทั่วไป พร้อมวางแผนการป้องกันการระบาดอย่างเร่งด่วน โดยวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกองอาคารสถานที่ ลงชุมชนพื้นที่เสี่ยงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งให้ประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ที่ได้แจ้งข้างต้น ตั้งแต่เวลา 09-15.00 น.

 

ม.พะเยาปูพรมตรวจโควิดเชิงรุก“นิสิต-บุคลากร”

          สำหรับปัจจุบันมีนิสิตที่ได้รับสิทธิ๋การฉีดวัคซีน ทั้งหมดจำนวน 19,672 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1แล้ว จำนวน 4,232 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2แล้ว จำนวน 7.620 คน รวมได้รับวัคซีนแล้วทั้งหมด 11,852 คน คิดเป็น 60.2% ของจำนวนบุคลากร และนิสิตบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา

 

ม.พะเยาปูพรมตรวจโควิดเชิงรุก“นิสิต-บุคลากร”

         ส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม ตั้งแต่วันที่ 16-18 ต.ค. 2564 รวม 152 คน   แยกเป็นนิสิต 47 คน   บุคลากร 1 คน และบุคคลภายนอก 4 คน อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 43 คนและส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามจำนวน 110 คน ทั้งนี้  ทางมหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้นิสิตและประชาชนทั่วไป พร้อมวางแผนการป้องกันการระบาดอย่างเร่งด่วน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป

ภาพ/ข่าว ปัณญ์วิชญ์ อยู่ดี