เตือนผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 อย่าลืม "ยื่นทบทวนสิทธิ" รับเงินเยียวยาหมดเขตพรุ่งนี้ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

นับถอยหลังวันสุดท้าย สำหรับการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา สำหรับ นายจ้าง/ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 9 ประเภทกิจการในจังหวัดสีแดงเข้ม ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการคุมโควิด-19 โดยเปิดให้ตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์  สำนักงานประกันสังคม หาก "ไม่ได้รับสิทธิ" ให้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

 

โดยวิธีทบทวนสิทธิสามารถทำได้ดังนี้

  1. โทรติดต่อหมายเลข 1506
  2. ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ตนเองอยู่

 

หมดเขตวันพรุ่งนี้! "ม.33 ม.39 ม.40" รีบยื่นทบทวนสิทธิ

ขั้นตอนในการทบทวนสิทธิ

  1. เข้าเว็บไซต์  www.sso.go.th เลือก แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพย์ พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และ สำเนาใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบ (ถ้ามี)
  3. นำเอกสารที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

  1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) , (ผู้ประกันตนมาตรา 39) หรือ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)
  2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
  3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด
  4. จากนั้นกดค้นหา
  5. ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

 

หมดเขตวันพรุ่งนี้! "ม.33 ม.39 ม.40" รีบยื่นทบทวนสิทธิ