svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

เสนาธิการทหารบก ตรวจสร้างรั้วไทย-มาเลย์ สกัดภัยแทรกซ้อน

นราธิวาส - เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามคืบหน้าสร้างรั้วชายแดนอีเล็กทรอนิกส์ สกัดภัยแทรกซ้อนไทย-มาเลเซียและโควิด19

            29 ตุลาคม 2564  เวลา 15.00 น.  ที่ห้องประชุมด่านศุลการกรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะ ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสอทธิภาพการควบคุมพื้นที่แนวชายแดนด้าน จ.นราธิวาส ตามแผนงานโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซียของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เพื่อป้องกันเฝ้าตรวจบริเวณแนวชายแดน เป็นการสกัดกั้นจำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามแดน ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงการหลบหนีเข้าเมือง การนำเข้าอุปกรณ์อาวุธใช้ในการก่อเหตุ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

เสนาธิการทหารบก ตรวจสร้างรั้วไทย-มาเลย์ สกัดภัยแทรกซ้อน
              รวมไปถึงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ผ่านผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แถมยังสามารถพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก โดยมี พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.แก.นราธิวาส ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร และเจ้าหน้าที่ชุด CCTV จากกองทัพบก รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 นาย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เสนาธิการทหารบก ตรวจสร้างรั้วไทย-มาเลย์ สกัดภัยแทรกซ้อน
               

                  โดย พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้บรรยายโดยสรุป ว่า เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสอทธิภาพการควบคุมพื้นที่แนวชายแดนด้าน จ.นราธิวาส จำนวน 2 โครงการ คือ 1. ก่อสร้างผนังเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง 7.528 ก.ม.ด้วยงบประมาณ 407,023,700 บาท เนื่องจากประเทศมาเลเซียก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ริมตลิ่งฝั่งไทยถูกน้ำกัดเซาะ

เสนาธิการทหารบก ตรวจสร้างรั้วไทย-มาเลย์ สกัดภัยแทรกซ้อน
                   2. ก่อสร้างรั้วความมั่นคงอีเล็กทรอนิกส์ ระยะทางยาว 6 ก.ม. ด้วยงบประมาณ 52,750,409 บาท ด้วยการติดตั้งระบบ CCTV ในพื้นที่ 4 ชุมชนริมตลิ่งแม่น้ำสุไหงโก-ลก ในพื้นที่ อ.ตากใบ คือ ชุมชนตาบา ต.เจ๊ะเห ชุมชน ต.เกาะสะท้อน ชุมชน ต.โฆษิต และชุมชน ต.นานาค

เสนาธิการทหารบก ตรวจสร้างรั้วไทย-มาเลย์ สกัดภัยแทรกซ้อน
                     

               ซึ่งกล้อง CCTV ทั้ง 282 ตัว มีประสิทธิภาพในการจับใบหน้า การซูม จับภาพมองคงทีและการหมุนไปมา ที่มีการติดตั้งบริเวณริมตลิ่งโดยไม่ได้มีการแบ่งแยกพี่น้องประชาชนขาวไทยและมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ทำงายวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ฟากฝั่งแต่อย่างใด ซึ่งโครงการทั้ง 2 อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนสำรวจถึงความเหมาะสมในการติดตั้ง หรือการก่อสร้าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เสนาธิการทหารบก ตรวจสร้างรั้วไทย-มาเลย์ สกัดภัยแทรกซ้อน
                ต่อมานราธิวาส พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการ กอ.รมน.ราชอาณาจักร และคณะ ได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรตากใบ เพื่อลงเรือสปีดโบ๊ท ของตำรวจน้ำตากใบ ล่องไปตามแม่น้ำสุไหงโก-ลก เพื่อดูสถานที่ในการก่อสร้างผนังเขื่อนป้องกันตลิ่ง และรั้วความมั่นคงอีเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้พบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของชุดควบคุมป้องกันชายแดน ที่มีการกระจายกำลังกันตั้งปฏิบัติหน้าที่ ในการสกัดกั้นสิ่งผลกฏหมาย ภัยแทรกซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง รวมทั้งเป็นการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่อาจจะมีการนำพาเชื้อไวรัสโควิด 19 มาแพร่ระบาดในประเทศ

เสนาธิการทหารบก ตรวจสร้างรั้วไทย-มาเลย์ สกัดภัยแทรกซ้อน

ภาพ/ข่าว โดย : ณรงค์ นวลสกุล จ.นราธิวาส