svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ตรวจชายแดนไทย-มาเลย์ คุมเข้มโรคโควิด-19

ยะลา - เสนาธิการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19กองทัพบก ตรวจความพร้อมการลาดตระเวนและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ไทย-มาเลเซียอ.เบตง จ.ยะลา

     29 ตุลาคม 2564 ที่สนามบินนานาชาติอำเภอเบตง จ.ยะลา พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก /ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก และคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอเบตง โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ตรวจชายแดนไทย-มาเลย์ คุมเข้มโรคโควิด-19      การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนและรับฟังการบรรยายสรุปแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติเบตง และรับฟังคำบรรยายสรุปของหน่วย ร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ

ตรวจชายแดนไทย-มาเลย์ คุมเข้มโรคโควิด-19

     พร้อมกันนี้ยังกำชับให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซียตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยด้านอำเภอเบตง ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรักประเทศมาเลเซีย

ตรวจชายแดนไทย-มาเลย์ คุมเข้มโรคโควิด-19      อีกทั้งได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบด้านอำเภอเบตงและเน้น ย้ำกำลังพลการ์ดห้ามตก ต้องตื่นตัวอยู่เสมอตลอดจนให้หน่วย บูรณา การในการปฎิบัติการร่วมกันกับทุกภาคส่วน

 

ตรวจชายแดนไทย-มาเลย์ คุมเข้มโรคโควิด-19      บังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19และเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคงชายแดนในทุกมิติรวมถึงการเสริมกำลังตามแนวชายแดนโดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดนไทย – มาเลเซีย การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

     เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายอาวุธ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าวสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งการคัดกรองบุคคลตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้ามาในราชจักรไทย

 

ภาพ / ข่าว โดย
เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา